Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Mere information
 

Du kan også læse om CFD i vores præsentationsfolder.

 

Download 

præsentationsfolder

Nyheder

Hvad synes du om Døvefilms programmer?  

Døvefilm undersøger jævnligt, hvad seerne synes om deres TV-programmer og øvrige aktiviteter. De vil gerne høre fra dig.

Læs mere..
 
Ny metode til at måle tegnsprogskompetence  

Nu foreligger der en europæisk standard til at måle, hvor kompetent en person er til tegnsprog.

Læs mere..
 

Organisationen

CFD leverer specialiserede sociale tilbud til mennesker, der er døve, har et høretab eller et kombineret syns- og høretab, og som har behov for tegnsprog eller andre former for tilpasset kommunikation.

 

CFD ønsker at være kendt som udbyder af tegnsprogsbaserede tilbud på et højt fagligt niveau, der løbende imødekommer borgernes behov.

 

CFD udbygger hele tiden de faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne imødekomme de nye supplerende behov. Det sker bl.a. gennem den projektorienterede arbejdsform, som er en bærende metode i organisationen.

 

Næsten alle døve er i kontakt med CFD

Næsten alle landets omkring 5.000 døve og en stor del af alle døvblinde kommer i kontakt med CFD. Det kan være via tegnsprogstolkning eller via rådgivning og vejledning i forbindelse med næsten alle livets forhold.

 

Mere omfattende service til 200-300 døve og døvblinde

Til en mindre gruppe på 200-300 døve og døvblinde med yderligere funktionsnedsættelser leverer CFD en langt mere omfattende service i form af bo- og beskæftigelsestilbud.

 

Udfordringerne for denne meget varierede gruppe kan være svære fysiske funktionsnedsættelser, udviklingshæmning, autisme eller ADHD, sociale tilpasningsproblemer, misbrugsproblemer, psykiatriske problemer m.m.

 

Også døvblindfødte og døve med et omfattende plejebehov udgør en del af CFD's brugergruppe.

 

Strategi 2020 sikrer CFD's fremtidige indsatser
På CFD har vi udarbejdet en strategiplan frem mod 2020. Planen er en samlet fremstilling af CFD's kurs på de forskellige ydelsesområder og en sikring af, at vi er klar til fremtidige indsatser.

 

Planen består af tre dele. Første del Strategi 2020 er en række overordnede strategipunkter for CFD med en opsamling af centrale hovedpunkter fra de enkelte ydelsesområder.
 

Anden del består af en strategiplan for hvert af områderne: Sociale tilbud, Rådgivning og Tolkebooking.
 

Tredje del er en økonomisk vurdering for perioden 2014–2020, udarbejdet på baggrund af ydelsesområdernes strategiplaner.

 

En plan, der er til løbende dialog
Strategi 2020 er en dynamisk plan, der løbende er til dialog i organisationen, og som skal forholde sig til, hvordan verden udvikler sig. CFD's mission, værdier og vision vil derimod udgøre et stabilt udgangspunkt for CFD gennem flere år.