Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Nyheder

FN's tillægsprotokol træder i kraft  

Tillægsprotokollen til FN's Handicapkonvention træder i kraft i dag. Det åbner for nye muligheder i klagesager.

Læs mere..
 
Historiske guldklumper  

På CFD er en bibliotekar i gang med at rydde op i historisk materiale. Blandt meget andet er en jubilæums-kantate dukket op.

Læs mere..
 

Projekter

Her diskuteres alternative former for interview med funktionshæmmede borgere i forbindelse med en undersøgelse af brugernes trivsel på Center for Døve i 2011.

CFD igangsætter og deltager i projekter med henblik på at udvikle ny viden og ny praksis bl.a. på området for døve, mennesker med høretab, døve med funktionsnedsættelser og døvblinde.

 

Projekterne har uanset emnet det fælles formål at føre til nye tilbud og serviceydelser og forbedrede de eksisterende tilbud for CFD's brugere.

 

Derfor tager de udgangspunkt i praksis og inddrager personer både inden for og uden for organisationen, som kan være med til at skabe de bedste resultater.

 

Der foregår løbende en række mindre og lokalt forankrede udviklingsprojekter på CFD. I denne sektion beskriver vi nogle af de større projekter, der enten er i gang, eller som allerede er gennemført og afsluttede.