Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Nyheder

Arbejde er vigtigt for at have det godt  

At have et arbejde er en vigtig forudsætning for at have det godt psykisk hos personer med Usher type 2.

Læs mere..
 
Artikel: Døve konsulenter udreder døve asylansøgere og flygtninge  

CFD Rådgivning har i sin seneste faglige artikel fokus på døve asylansøgere og flygtninge, som kommer til Danmark. En særlig indsats er påkrævet.

Læs mere..
 

Projekter

Her diskuteres alternative former for interview i forbindelse med en undersøgelse af borgernes trivsel.

CFD igangsætter og deltager i projekter med henblik på at udvikle ny viden og ny praksis bl.a. på området for døve, mennesker med høretab, døve med funktionsnedsættelser og døvblinde.

 

Projekterne har uanset emnet det fælles formål at føre til nye tilbud og serviceydelser og forbedre de eksisterende tilbud for CFD's brugere.

 

Derfor tager de udgangspunkt i praksis og inddrager personer både inden for og uden for organisationen, som kan være med til at skabe de bedste resultater.

 

Der foregår løbende en række mindre og lokalt forankrede udviklingsprojekter på CFD. I denne sektion beskriver vi nogle af de større projekter, der enten er i gang, eller som allerede er gennemført og afsluttede.