Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Nyheder

Giv dit input til vores nye hjemmeside!  

Ved at svare på nogle få spørgsmål kan du være med til at sætte præg på vores kommende hjemmeside.

Læs mere..
 
Ny gårdbutik i Nyborg  

Brugere og medarbejdere på Skaboeshusevej i Nyborg er fælles om at drive og holde gårdbutik forsynet med varer.

Læs mere..
 

Projekter

Her diskuteres alternative former for interview i forbindelse med en undersøgelse af borgernes trivsel.

CFD igangsætter og deltager i projekter med henblik på at udvikle ny viden og ny praksis bl.a. på området for døve, mennesker med høretab, døve med funktionsnedsættelser og døvblinde.

 

Projekterne har uanset emnet det fælles formål at føre til nye tilbud og serviceydelser og forbedre de eksisterende tilbud for CFD's brugere.

 

Derfor tager de udgangspunkt i praksis og inddrager personer både inden for og uden for organisationen, som kan være med til at skabe de bedste resultater.

 

Der foregår løbende en række mindre og lokalt forankrede udviklingsprojekter på CFD. I denne sektion beskriver vi nogle af de større projekter, der enten er i gang, eller som allerede er gennemført og afsluttede.