Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Nyheder

Socialpolitisk redegørelse om indsatser og resultater  

Regeringen er ude med en socialpolitisk redegørelse, der giver et overblik over målgrupper og indsatser på det sociale område.

Læs mere..
 
Spørgeskema til døve i job  

En ny undersøgelse skal kaste lys på forholdene for døve, som er i arbejde. Hvis du er døv og i arbejde, kan du klikke ind på spørgeskemaet.

Læs mere..
 

Projekter

Her diskuteres alternative former for interview i forbindelse med en undersøgelse af borgernes trivsel.

CFD igangsætter og deltager i projekter med henblik på at udvikle ny viden og ny praksis bl.a. på området for døve, mennesker med høretab, døve med funktionsnedsættelser og døvblinde.

 

Projekterne har uanset emnet det fælles formål at føre til nye tilbud og serviceydelser og forbedre de eksisterende tilbud for CFD's brugere.

 

Derfor tager de udgangspunkt i praksis og inddrager personer både inden for og uden for organisationen, som kan være med til at skabe de bedste resultater.

 

Der foregår løbende en række mindre og lokalt forankrede udviklingsprojekter på CFD. I denne sektion beskriver vi nogle af de større projekter, der enten er i gang, eller som allerede er gennemført og afsluttede.