Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Nyheder

Tværfagligheden sat i team på Sociale tilbud  

Nyt tværfagligt team skal styrke det helhedsorienterede fokus på borgerne på CFD.

Læs mere..
 
Undervisning for døve med anden etnisk herkomst  

Undervisningen har fokus på både dansk og dansk tegnsprog for at sikre kursisterne størst udbytte i deres liv i Danmark.

Læs mere..
 

Projekter

Her diskuteres alternative former for interview med funktionshæmmede borgere i forbindelse med en undersøgelse af brugernes trivsel på Center for Døve i 2011.

CFD igangsætter og deltager i projekter med henblik på at udvikle ny viden og ny praksis bl.a. på området for døve, mennesker med høretab, døve med funktionsnedsættelser og døvblinde.

 

Projekterne har uanset emnet det fælles formål at føre til nye tilbud og serviceydelser og forbedre de eksisterende tilbud for CFD's brugere.

 

Derfor tager de udgangspunkt i praksis og inddrager personer både inden for og uden for organisationen, som kan være med til at skabe de bedste resultater.

 

Der foregår løbende en række mindre og lokalt forankrede udviklingsprojekter på CFD. I denne sektion beskriver vi nogle af de større projekter, der enten er i gang, eller som allerede er gennemført og afsluttede.