Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Nyheder

CFD tv på nettet - for borgerne og på tegnsprog  

Pædagoger og borgere på CFD's IT-værksted har sammen skabt en kanal med nyheder på tegnsprog.

Læs mere..
 
Artikel: Netværksgruppen hjalp Freja videre med jobsøgningen  

I den seneste faglige artikel kan du læse om CFD's øgede fokus på rådgivning til svært hørehæmmede og CI-opererede.

Læs mere..
 

Projekter

Her diskuteres alternative former for interview med funktionshæmmede borgere i forbindelse med en undersøgelse af brugernes trivsel på Center for Døve i 2011.

CFD igangsætter og deltager i projekter med henblik på at udvikle ny viden og ny praksis bl.a. på området for døve, mennesker med høretab, døve med funktionsnedsættelser og døvblinde.

 

Projekterne har uanset emnet det fælles formål at føre til nye tilbud og serviceydelser og forbedre de eksisterende tilbud for CFD's brugere.

 

Derfor tager de udgangspunkt i praksis og inddrager personer både inden for og uden for organisationen, som kan være med til at skabe de bedste resultater.

 

Der foregår løbende en række mindre og lokalt forankrede udviklingsprojekter på CFD. I denne sektion beskriver vi nogle af de større projekter, der enten er i gang, eller som allerede er gennemført og afsluttede.