Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Nyheder

DR undersøger tilgængelighed  

Hvordan finder døve og hørehæmmede information om DR's tilbud på tilgængelighedsområdet? Der er DR ved at undersøge.

Læs mere..
 
Anerkendelse af dansk tegnsprog tættere på  

Længere tids arbejde fra interessepolitisk hold kan munde ud i anerkendelse af dansk tegnsprog.

Læs mere..
 

Projekter

Her diskuteres alternative former for interview med funktionshæmmede borgere i forbindelse med en undersøgelse af brugernes trivsel på Center for Døve i 2011.

CFD igangsætter og deltager i projekter med henblik på at udvikle ny viden og ny praksis bl.a. på området for døve, mennesker med høretab, døve med funktionsnedsættelser og døvblinde.

 

Projekterne har uanset emnet det fælles formål at føre til nye og til stadighed forbedrede tilbud for CFD's brugere.

 

Derfor tager de udgangspunkt i praksis og inddrager personer både inden for og uden for organisationen, som kan være med til at skabe de bedste resultater.

 

Der foregår løbende en række mindre og lokalt forankrede udviklingsprojekter på CFD. I denne sektion beskriver vi nogle af de større projekter, der enten er i gang, eller som allerede er gennemført og afsluttede.