Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  

Økonomi

CFD har permanent boafgiftsfritagelse i forbindelse med arv, der testamenteres til CFD.

CFD er en non-profit organisation. Et eventuelt overskud går tilbage i organisationen til udvikling og drift af tjenesteydelser og tilbud til målgrupperne.

 

CFD betaler skat efter Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 og har ret til fradrag for det overskud, som går tilbage i organisationen, dvs. som henlægges til egenkapitalen.

 

Fordi formålet med CFD anses for udelukkende almennyttigt, er der ikke nogen pligt til at indlevere selvangivelse.

 

CFD's seneste årsrapporter

Her kan du downloade de seneste årsrapporter fra CFD. Du kan også læse dem online på siden med udgivelser.

 

Download årsrapport 2012 som pdf.

 

Download årsrapport 2011 som pdf.

 

Download årsrapport 2010 som pdf.

 

CFD's CVR-nr. er 55280312.

 

Regnskaberne revideres af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.