Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Bestyrelsesreferater
 

Her kan du downloade CFD's bestyrelsesreferater for 2013.

 

17-04-2013 (pdf)

 

12-06-2013 (pdf)
  

25-09-2013 (pdf) 

 

10-12-2013 (pdf)

Her kan du downloade CFD's bestyrelsesreferater for 2014.

24-04-2014 (pdf)

15-09-2014 (pdf)

 

 

 

 

Bestyrelse

CFD's bestyrelse består af repræsentanter for samarbejdspartnere og medarbejdere.

  

Bestyrelsens sammensætning er i høj grad præget af fælles interesser med Danske Døves Landsforbund, Høreforeningen, Danske Regioner, Gladsaxe Kommune og Lederkollegiet - De Lands- landsdelsdækkende tilbud for børn, unge og voksne med høretab og medfødt døvblindhed.

 

Bestyrelsen ser således ud:

 • Formand Lars Abel (udpeget af bestyrelsen)
   

 • Vakant, Danske Døves Landsforbund
   
 • Anne Hvid John, Danske Døves Landsforbund
   
 • Majbritt Garbul Tobberup, Høreforeningen
   
 • Lars Søbye, Lederkollegiet - De Lands- og landsdelsdækkende tilbud for børn, unge og voksne med høretab og medfødt døvblindhed. Kontakt Lars Søbye via Center for Døvblindhed og høretab
   
 • Gunhild Olsen Møller, Danske Regioner
   
 • Carsten Sveigaard, Gladsaxe Kommune
   
 • Hanne Olesen, medarbejderrepræsentant CFD (observatør)

 

Formanden modtager et mindre honorar, mens resten af bestyrelsen arbejder ulønnet.