Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Adresse

 

Værkstedet Skaboeshus

Skaboeshusevej 107

5800 Nyborg

 

Tlf: 4439 1338, 1339, 1340

Mobil: 2165 5680

  

EAN 5798008695599

Ledelse

 

Virksomhedsleder

Bettina Juhl Nielsen

Tlf.: 4439 1330

Mobil: 2728 2519

E-mail: bnj@cfd.dk

 
Værkstedsleder 

Daniel Kielberg-Larsen

Tlf.: 4439 1338

Mobil: 6177 4403

E-mail: dkl@cfd.dk

Postkort
 

Værkstedets postkort - brugt ved Folkefesten. 

 

 

Beskyttet beskæftigelse - Nyborg

Brugerne af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse på Skaboeshus er i alderen 16-45 år.

Værkstedet Skaboeshus yder tilbud efter § 103 - beskyttet beskæftigelse, § 104 - aktivitets- og samværstilbud og STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

 

Målgruppens er personer, der er døve eller svært hørehæmmede med særlige behov og som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser, andre problemstillinger eller døvblinde og døve med nedsat syn.

 

Pt. er der tilknyttet 36 brugere i de tre tilbud i alderen 18 - 45 år. 

 

Værkstedet Skaboeshus er et aktivitets- og samværstilbud i beskyttede omgivelser, hvor der tages afsæt i den enkelte brugers ønsker og ressourcer. Med en håndværksmæssig tilgang til det pædagogiske arbejde, skaber vi et miljø, der giver brugerne mulighed for at udvikle sig personligt og få et indholdsrigt arbejds- og hverdagsliv. Vi prioriterer det sociale samspil imellem brugerne, og der er gode muligheder  for netværksdannelse på flere niveauer. Der afholdes sommerfest, julefrokost, julestue og deltages i diverse markeder og arrangementer.

 

Personale

Vi er et team på 16 ansatte bestående af både døve og hørende med en høj faglig viden. Alle har som udgangspunkt en socialpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant håndværksmæssig baggrund og nogle en neuropædagogisk efteruddannelse samt andre specifikke uddannelser.

 

Beskyttet beskæftigelse ved Værkstedet Skaboeshus tilbydes efter Lov om social service §103. Der opkræves takst 365 dage om året:

 

Prisen for § 103 og § 104 i 2016 er 730 kr. pr. dag.