Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Adresse

 

CFD

Skaboeshusevej 107

5800 Nyborg

 

Tlf. 4439 4330

Teksttlf. 6531 0349

Fax 6531 5288

E-mail: nyborg@cfd.dk

 

EAN 5798008695599

Ledelse

 

Virksomhedsleder

Bettina Juhl Nielsen

Tlf. 4439 1330

Mobil: 2728 2519

Fax: 6531 5288

E-mail: bjn@cfd.dk

 
Værkstedsleder

Thomas Bastholm

Tlf. 4439 1338

Mobil: 2013 0421
E-mail: tba@cfd.dk 

Beskyttet beskæftigelse - Nyborg

Brugerne af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse på Skaboeshus er i alderen 16-45 år.

Værkstedet Skaboeshus har tilbud om beskyttet beskæftigelse til døve, hørehæmmede og døvblinde med funktionsnedsættelse og andre unge døve med særlige behov.

 

Målgruppens særlige behov kan bunde i psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, personlighedsforstyrrelser og psykiatri, autisme og Asperger syndrom, ADHD og døvblindhed.

 

Tilbuddet om beskyttet beskæftigelse har et nært samarbejde med Skaboeshus' tilbud om STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

 

Beskyttet beskæftigelse ved Værkstedet Skaboeshus tilbydes efter Servicelovens §103. Der er 32 pladser, og dagsprisen 2014 er 715 kr.