Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Ledelse

 

Områdechef

Sussi Kongshøj Wilson

E-mail: sk@cfd.dk

Tolkebooking har altid åbent

 

Hos CFD Tolkebooking kan du bestille tolke hver dag, døgnet rundt.

 

Bestil din tolk online nu!

 

Om tegnsprogstolkning generelt

Tegnsprogstolkning bidrager til døves muligheder for at deltage fuldt ud i samfundet.

Tegnsprogstolken tolker simultant, altså samtidig med den som taler. Tolken er neutral og oversætter det som siges direkte. 

 

De fleste døve borgere oplever det som utilstrækkeligt at kommunikere ved at skrive korte spørgsmål og svar. Og det er sjældent hensigtsmæssigt at bede pårørende om at tolke.

 

Den døve borgers ret til information og privatliv sikres ganske enkelt bedst ved at bestille tegnsprogstolk.

 

Retten beskrevet i FNs handicapkonvention

Denne ret er også beskrevet i FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, hvor artikel 9 om tilgængelighed bl.a. handler om at sikre adgang til information og kommunikation fx ved at sørge for tegnsprogstolke. Download FNs Handicap Konvention her (pdf).

 

Tegnsprogstolke har tavshedspligt

Alle offentligt ansatte eller privat ansatte, der løser opgaver for det offentlige, er omfattet af bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt (jf. straffelovens § 152)

 

Bestemmelserne indebærer, at tegnsprogstolke ikke (uberettiget) må indhente eller videregive fortrolige oplysninger om en persons private forhold.