Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Tolkebooking har altid åbent

 

Hos CFD Tolkebooking kan du bestille tolke hver dag, døgnet rundt.

 

Bestil din tolk online nu!

 

Tolkene behersker forskellige tolkeformer

Tolkningen tilpasses modtagerens behov, og den døve tolkebruger kan vælge sin foretrukne sprogkode. Her: rollespil i minimaltolkning.

CFD Tolkebookings tolke behersker de forskellige visuelle og taktile former for tegnsprogsbaseret kommunikation.


CFD Tolkebooking tilbyder forskellige tolkeformer til døve, døvblindblevne og svært hørehæmmede tolkebrugere.

 

Tegnsprogstolkene ved CFD Tolkebooking tolker fra dansk tale til enten visuelt (almindeligt) eller taktilt tegnsprog, og omvendt fra tegnsprog til tale.
 

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik og ordstilling, som er anderledes end dansk. Tegnsprog udtrykkes visuelt med bevægelser, gestus og mimik. Og tegnsprog er ikke internationalt.

 

Mund-hånd-system støtter mundaflæsning

Mund-hånd-system (MHS) kombinerer talesprog med en række håndstillinger, der viser konsonanternes lyde. MHS er således en støtte til mundaflæsning.

 

Tegnstøttet Kommunikation følger talesproget

Tegnstøttet Kommunikation (TSK) er en kommunikationsform, der anvender en blanding af tegn, Mund-Hånd-System (MHS) og håndalfabetet samtidig med dansk talesprog. Dansk talesprog er det bærende sprog, og tegnene er en ekstra støtte til det, der kan mundaflæses.

 

Taktilt tegnsprog bruges i kommunikation med døvblindblevne

Taktilt og visuelt tegnsprog er grundlæggende det samme sprog, men med en række tilpasninger. Taktilt tegnsprog og haptisk kommunikation anvendes især af og med døvblinde, som er født døve og som senere gradvist har mistet synet. I stedet for at opfatte tegnsproget med synet, kommunikerer denne gruppe døvblindblevne ved at føle tegnsproget med hænderne.

 

Læs mere om tegnsprog her (pdf).