Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Pdf

Download artikel om  tolkning for døvblindfødte

Ledelse

 

Områdechef

Sussi Kongshøj Wilson

E-mail: sk@cfd.dk

Tolkebooking har altid åbent

 

Hos CFD Tolkebooking kan du bestille tolke hver dag, døgnet rundt.

 

Bestil din tolk online nu!

 

Om forskellige tolkesituationer

En kontorstol uden armlæn og med god rygstøtte er optimal til både tegnsprogstolkning og taktiltolkning.

Tegnsprogstolken tolker så præcist og loyalt overfor budskabet som muligt, uden at blande sig i samtalen. Tolken er neutral og kender måske ikke den døve borger på forhånd.

 

For nogle mennesker kan brugen af tegnsprogstolk være uvant og føles lidt utrygt de første gange.

 

Derfor kommer CFD Tolkebookings tegnsprogstolke gerne på besøg og informerer om tolkesituationen - fx i forbindelse med uddannelse eller på arbejdspladsen.

   

10-15 minutters pause for hver tolketime 

Det kræver stor koncentration at tolke simultant og korrekt. Derfor har tolken behov for 10-15 minutters pause for hver tolketime. Kan det ikke lade sig gøre, løses opgaven af to tolke.


Ved to-tolke-opgaver har begge tolke behov for pause af 10-15 minutters længde hver time, men ikke nødvendigvis samtidig. Tegnsprogstolkene kan tilsammen tolke i 3 timer, hvorefter de begge skal have mindst en halv times pause.

 

Tegnsprogstolken har brug for en god stol

Tegnsprogstolken skal sidde med fronten mod den døve tolkebruger for at sikre god aflæsning af tegnsproget. Tolken vender og drejer sig mange gange under en tolkning fx for at se hvem, der taler eller hvad, der peges på. Derfor er det vigtigt, at tolken sidder på en let bevægelig stol med god rygstøtte.

 

Behovet for en god stol gælder ikke mindst under taktiltolkning til døvblinde, hvor man ofte sidder ved siden af hinanden. Og hvor det derfor er meget vigtigt, at man kan indstille stolene i højden - også til den døvblinde tolkebruger.

 

Forberedelse giver den bedste tegnsprogstolkning

Tegnsprogstolken vil altid gerne modtage forberedelsesmateriale, fx dagsorden og bilag til møder, manuskript eller PowerPoints til forelæsninger m.m.

 

CFD Tolkebooking har desuden oprettet egen tegnbank til sine tolke, hvor videooptagelser af nye eller særligt aftalte tegn opbevares, så de nemt kan genfindes og anvendes.

 

Hvis tolkebrugerens eventuelle ønske om en konkret tolk ikke kan imødekommes, kan den nye tolk benytte tegnbanken. På den måde sikrer vi, at vigtig viden omkring specifikke tolkninger ikke går tabt. Tegnbanken giver tolkene bedre mulighed for at forberede sig på en tolkeopgave på forhånd.