Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Pjece 

 

Nedenfor kan du downloade pjecen "Tolkning hos politi og domstole"

 

Download
pjecen som pdf

Læs Tolkning hos politi og domstole som online-udgivelse
Tolkebooking har altid åbent

 

Hos CFD Tolkebooking kan du bestille tolke hver dag, døgnet rundt.

 

Bestil din tolk online nu!

 

Tegnsprogstolkning – politi og retsvæsen

Tolken kender ikke nødvendigvis den døve borger og kan ikke verificere afgivne oplysninger.

Døve borgere har ret til tegnsprogstolk, når de er i kontakt med politi og retsvæsen. Ansvaret for bestilling og betaling af tolkningen påhviler myndigheden.

 

I akut opståede situationer, hvor politiet eksempelvis bliver involveret, kan en akuttolk bestilles hos CFD Tolkebooking.

 

Velkvalificeret tolkning i forbindelse med retssager

Flere af CFD Tolkebookings tolke er specialuddannede inden for juridisk terminologi og gældende retspraksis. 

 

I 2010 udviklede CFD Tolkebooking et internt kursusforløb i retstolkning, hvor Politiskolen og retsvæsenet også var inddraget i kursusplanlægningen.

 

Retssager kræver ofte to tolke

For at sikre præcis tolkning i en retssag er det ofte nødvendigt med to tolke – eksempelvis hvis begge sagens parter er døve. Sagen kan også være særligt kompleks eller forventes timelang uden mulighed for pauser, og dermed kræve mere end én tegnsprogstolk.

 

Tolkens placering er vigtig

Den døve borger skal kunne aflæse tolken, og tolken skal ligeledes kunne aflæse den døve borgers tegnsprog. Derfor placerer tegnsprogstolken sig overfor den døve, og kommer således til at sidde med ryggen til dommeren m.fl.

 

Af hensyn til den døve borgers mulighed for at kigge på sagens forskellige parter, placerer tolken sig mellem vidneskranken og dommeren.

 

Tegnsprog er ikke internationalt

Hvert land har sit eget tegnsprog. I tilfælde af tolkning for fremmedsprogede døve, kan der være behov for forskellige typer hjælpemidler eller støtte. Det kan eksempelvis være visuelle materialer eller inddragelse af en tolk, der behersker det pågældende nationale talesprog.

 

CFD Tolkebookings tegnsprogstolke er trænede i at kommunikere under vanskelige forhold og kan derfor bidrage med forslag til supplerende kommunikationsmuligheder også i vanskelige og uvante situationer.