Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Pjece 

 

Nedenfor kan du downloade pjecen "Når du skal bruge socialtolk"

 

Download
pjecen som pdf

Læs Når du skal bruge socialtolk som online-udgivelse
Tolkebooking har altid åbent

 

Hos CFD Tolkebooking kan du bestille tolke hver dag, døgnet rundt.

 

Bestil din tolk online nu!

 

Tegnsprogstolkning af sociale aktiviteter

Tolkning af sociale aktiviteter er nødvendige for den døve borgers deltagelse i samfundslivet.

Døve, døvblinde og hørehæmmede borgere kan få tolk til sociale aktiviteter, som ikke dækkes af andre instanser. I disse tilfælde skal der ansøges om dækning hos Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM).

 

CFD Tolkebooking håndterer gerne døve borgeres ansøgning om finansiering af socialtolkning hos DNTM. 

 

Hvis tolkebrugeren ønsker denne hjælp, kan nærmeste tolkekontor kontaktes via mail eller sms.

 

Tidsubegrænset tegnsprogstolkning til nogle sociale aktiviteter

Nedenfor ses eksempler på sociale aktiviteter, der er dækket af retten til tidsubegrænset tegnsprogstolkning. 


DNTM's hjemmeside findes en udtømmende liste og desuden en henvisning til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse på området. 

 

Tolketimer skal trækkes af timebanken til andre sociale aktiviteter

Når en døv, hørehæmmet eller døvblind borger ønsker tegnsprogstolkning til en aktivitet, der ikke er omfattet af den tidsubegrænsede tolkning, kan tolketimerne fra timebanken benyttes.

 

Alle døve tolkebrugere har en timebank af tolketimer. Timebanken indeholder på årsbasis 7 timer for døve og hørehæmmede og - på forsøgsbasis - 14 timer for døvblinde.

 

Eksempler på aktiviteter, hvor timebanken kan benyttes:

 • Private fester fx barnedåb, fødselsdag, bryllup, jubilæer osv.
   
 • Mindesamvær efter begravelse
   
 • Messer og udstillinger
   
 • Museumsrundvisning
   
 • Koncerter
   
 • Fritidsaktiviteter
   
 • Sportsbegivenheder
   
 • Behandlinger hos en alternativ behandler  


Behovet for tegnsprogstolk er især stort til familiefester

I forbindelse med tegnsprogstolkning af fester er det en stor fordel, hvis bordplanen indrettes, så tolken kan sidde overfor tegnsprogsbrugerne.

 

Derudover er det eksempelvis også vigtigt, at tolken kender festens anledning, kender antallet af gæster og antallet af tegnsprogsbrugere, og ved hvem festens hovedperson er.