Hop til Indhold
    Print Print   Sitemap Sitemap  
Ledelse

 

Områdechef

Sussi Kongshøj Wilson

E-mail: sk@cfd.dk

Tolkebooking har altid åbent

 

Hos CFD Tolkebooking kan du bestille tolke hver dag, døgnet rundt.

 

Bestil din tolk online nu!

 

Priser for tegnsprogstolkning

Hvis en tegnsprogstolkning medfører særlige udgifter, fx entréafgift eller lignende, skal dette dækkes af tolkerekvirenten.

Prisen for en tegnsprogstolkning afgøres af tid, sted og tolketype.

 

Under menupunktet Grundtakster og tillæg kan du beregne zonetaksten for en konkret tolkning og læse, hvornår en tegnsprogstolkning udløser tillæg.

 

CFD Tolkebooking afgiver gerne en beregning på konkrete tolkeopgavers pris, men yder ikke særlige rabatter.

 

Kontakt nærmeste tolkekontor for at få en prisberegning.

 

Afregning efter hver påbegyndte halve time 

Når første tolketime er forbi, afregnes for hver påbegyndte halve time. Overskrides den aftalte tid, opkræves merbetaling - ligeledes for hver påbegyndte halve time.

 

Når en tolkeopgave kræver to tegnsprogstolke, opkræves grundtaksten og evt. tillæg for begge tolke.

  

Ved akuttolkning opkræves betaling for minimum fire tolketimer til zonetakst.

 

Afbestilling af tegnsprogstolk skal ske senest tirsdag ugen før tolkeopgaven. Opgaver der aflyses senere faktureres til fuld pris. Læs mere om bestilling af tolk her.

 

Tegnsprogstolkning er en social ydelse og derfor momsfritaget

Landsskatteretten afgjorde i 2007, at tolkeydelser for døve og hørehæmmede er momsfritaget, fordi tegnsprogstolkning er en social ydelse.

 

Afgørelsen om momsfritagelse kan downloades her: