CFD’s persondatapolitik

På CFD behandler vi store mængder persondata, og derfor er vi meget opmærksomme på, at vi kan sikre dig en god og sikker behandling af dine data. Og vi behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til det arbejde, vi udfører som leverandør af personlige serviceydelser. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Vi bruger ikke flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

Hvis du udleverer personlige oplysninger til CFD, ønsker vi, at du skal føle dig tryg ved, at vi beskytter disse data. 

Når du er gæst på CFD.dk, eller når du afleverer persondata til CFD skriftligt eller ved personlig kontakt, accepterer du samtidig vores persondatapolitik.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

CFD
Oktobervej 22A
2860 Søborg
CVR: 5528 0312
Tlf. 4439 1144
DPO Anne Vikkelsø, av@cfd.dk
cfd@cfd.dk

CFD indsamler persondata på to overordnede måder:

Personoplysninger, som du selv afleverer

Vi indsamler og registrerer personligt identificerbare oplysninger herunder navn, adresse, mail, telefonnumre, cpr-numre. Vi indsamler og registrerer også personfølsomt data, hvis det er relevant og nødvendigt i forhold til det arbejde, vi udfører for dig på henholdsvis Sociale Tilbud, Tolkebooking og Rådgivning. Formålet er afgørende for hvilken slags persondata, det er relevant for os at indsamle og registrere. 

Disse oplysninger bruger vi blandt andet til at kunne give dig den bedst mulige service og hjælp. Det kan også ved lov være bestemt, at der er bestemte former for persondata, vi skal indsamle og registrere, når en borger f.eks. bor i et botilbud på CFD, eller før vi f.eks. kan få betalingstilsagn til at levere tolk. 

Vi bruger dog som udgangspunkt kun dine personlige oplysninger, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke, dog kan vi, hvis lovgivningen tillader eller kræver det, registrere dine personlige oplysninger. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det eller det følger af lovgivningen, at vi skal videregive personoplysninger.

Hvis vi registrerer dit CPR-nummer, så er det fordi, det hjælper os til at identificere dig 100 %, så vi kan sikre os, at vi har korrekte oplysninger om dig. Vi er koblet op på CPR-registeret, hvor vi kan få information om flytning og dødsfald. 

CFD behandler naturligvis alle data fortroligt og efter de gældende regler i persondatalovgivningen

Personoplysninger, som vi får fra 3. part

Som udgangspunkt indsamler og registrerer vi ikke personoplysninger, som vi får fra en 3. part medmindre, vi har fået dit udtrykkelige samtykke til at måtte indhente personoplysninger om dig. Og der er et sagligt formål med det.

I nogle situationer beder en offentlig myndighed os om at løse en opgave for en borger, og kan i den forbindelse videregive personoplysninger. Vi indsamler og registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan løse opgaven. Vi registrerer ikke flere persondata end de, som vi har brug for til den konkrete opgave.

Dine rettigheder

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, registrering og opbevaring. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til CFD, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har ret til at få udleveret dine data, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte den afdeling, hvortil samtykket er givet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi undtagelsesvist videregiver dine persondata til andre myndigheder, andre enheder på CFD, dine pårørende eller andre, sker det kun hvis, vi har fået dit samtykke eller hvis det følger af lov, at vi skal videregive dine personoplysninger.

Hvem har adgang til de oplysninger, som CFD har om dig?

Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder på CFD, er underlagt tavshedspligt. 

Sikkerhed og opbevaring af data 

Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Vores journaliseringssystemer er interne systemer på CFD, og kun udvalgte medarbejdere har adgang til disse. Det betyder, at vores IT-systemer er designet således, at persondata kun er tilgængeligt for relevante medarbejdere, der har et sagligt formål med adgangen.

Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning. Det betyder bl.a., at vi sletter dine personlige oplysninger, når det ikke længere er formålstjenstligt for vores opgaveløsning at have dem liggende

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte den relevante afdeling på CFD via mail, telefon eller brev. 

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON 7592 3434

Ved akut behov for tolkebistand udenfor kontorets åbningstider.

Se de enkelte kontorers åbningstider her
.

Tolkebestilling

Øst for Storebælt
E-mail: tolk-kbh@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDTolkebooking-Øst

Vest for Storebælt 
E-mail: tolkebookingvest@cfd.dk
Tlf.: 4439 1240
Sms og Glide: 2223 2113
Fax: 4439 1238
Skype: CFDTolkebooking-Vest

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kernefortælling

CFD Tolkebooking har dykket ned i sit DNA og sammen har medarbejdere og ledelse formuleret deres kernefortælling.

(klik på YouTube-ikonet for fuldskærmsvisning)

Tilmeld dig vores nyhedsmail - Klik her for at tilmelde dig

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --