Spring til indhold
En kvindelig tolk sidder foran en computer og tolker til skærmen

TOLKESITUATIONER

CFD Tolkebooking leverer tegnsprogstolkning i alle tænkelige situationer. 

Man kan tale i almindeligt tempo, når der er en tolk til stede. Men tolkeprocessen forskyder kommunikationen, og tolken vil ind imellem være nogle sekunder bagud i forhold til den talende.

For alle tolkesituationer gælder det, at

  • tolken er neutral og tolker så vidt muligt alt, hvad der kan høres i situationen

  • tolken har tavshedspligt

  • tolken ikke nødvendigvis kender den person, der bliver tolket for, i forvejen

  • tolken ikke kan bidrage med yderligere oplysninger om personen

  • tolken altid gerne vil have mulighed for at forberede sig ved at se materiale som dagsorden, PowerPoints og lignende i forvejen.

Rammer for tolkningen

Tolkning kræver stor koncentration. Derfor har tolken behov for 10-15 minutters pause for hver tolketime. Kan det ikke lade sig gøre, må opgaven løses af to tolke.

Opgavens længde, sværhedsgrad og taletempo kan også betyde, at tolkningen kræver to tegnsprogstolke. Det kan være i forbindelse med:

  • Kompliceret sprogkode og fagspecifikt emne

  • Fremmedsprog

  • Konferencer eller andre tolkesituationer med ringere mulighed for pause

  • Taktiltolkning for personer med døvblindhed.

Også ved to-tolkeopgaver skal der planlægges, så begge tolke har mulighed for pause en gang i timen.

Tolken har brug for en god stol

Tolken skal sidde med fronten mod tolkebrugeren for at sikre god aflæsning af tegnsproget. Tolken vender og drejer sig mange gange under en tolkning, for eksempel for at se hvem der taler, eller hvad der peges på.

Derfor er det vigtigt, at tolken sidder på en let bevægelig stol med god rygstøtte for eksempel en kontorstol. Det er desuden bedst, hvis stolen ikke har armlæn, som kan komme i vejen for tolkens armbevægelser.

Særlige tolkesituationer

Herudover er der nogle særlige forhold, som gør sig gældende i forskellige situationer. Se menuen til venstre. 

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med en særlig tolkesituation, er du velkommen til at kontakte CFD Tolkebookings kontor.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning