Spring til indhold
Biledet er taget i et auditorium, hvor mange studerende er med til en forelæsning.

Uddannelse og undervisning

Tolken placerer sig foran sin tolkebruger med ryggen til underviseren, da tolk og elev skal kunne aflæse hinanden. Underviseren skal ikke holde ekstra pauser, da tolkningen foregår i den talendes tempo.

Tolken tolker alt og afbryder, hvis det alligevel går for hurtigt, eller hvis han/hun ikke opfatter et ord.

Når der undervises med brug af fx tavle, overhead eller smartboard, vil tolken placere sig tættest muligt på disse. Derved skal den studerende flytte blikket så kort som muligt, når han/hun skal se frem og tilbage mellem skærmen og tolken.

Mundtlig eksamen tolkes altid af to tolke. Tolkene skal have mulighed for at forberede sig på eksamensspørgsmålet, så de bliver bekendte med kontekst og fagterminologi. De har naturligvis tavshedspligt - også overfor tolkebrugeren.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning