Spring til indhold
To personer sider overfor hinanden ved et bord. Man kan kun se deres hænder - den ene person skriver i en lille bog. På bordet er der en kaffekop, et glas, to iPhones, en mini iPad og en taske.

Arbejdspladsen

Kommunen dækker udgifterne til tolkning på arbejdspladsen, for eksempel ved møder, oplæring, telefonsamtaler, anden faglig aktivitet samt i frokostpausen. Døve i beskæftigelse har mulighed for op til 20 timers tolkning i ugen, hvis der er behov for det.

Hvis mødet eller aktiviteten er af kortere varighed, kan tolkningen eventuelt gennemføres som videotolkning.

Kontakt gerne Tolkebooking for at lave en aftale omkring tolkebehovet. Medarbejder og arbejdsplads skal sammen ansøge om tolkningen hos Jobcentret. Her kan Tolkebooking også være behjælpelig.

Blanketter til ansøgning om tegnsprogstolkning på arbejdspladsen  personlig assistance som kompensering for hørehandicap – kan downloades på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Hvis der er en dagsorden eller andet materiale, må det meget gerne sendes til Tolkebooking i forvejen, så tolken kan forberede sig.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning