Spring til indhold
På billedet kan man se en blå politiskjorte.

Politi og retsvæsen

Borgere, som anvender tegnsprog, har ret til tegnsprogstolk, når de er i kontakt med politi og retsvæsen. Ansvaret for bestilling og betaling af tolkningen påhviler myndigheden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tolken ikke nødvendigvis kender borgeren og ikke kan verificere de oplysninger, denne giver.

Kræver ofte to tolke

Flere af CFD Tolkebookings tolke er specialuddannede inden for juridisk terminologi og gældende retspraksis.

For at sikre præcis tolkning i en retssag er det ofte nødvendigt med to tolke – eksempelvis hvis begge sagens parter er døve. Sagen kan også være særligt kompleks eller forventes at vare i længere tid uden mulighed for pauser, og derfor kræve mere end én tegnsprogstolk.

Tolkens placering er vigtig

Tolkebrugeren skal kunne aflæse tolken, og tolken skal ligeledes kunne aflæse dennes tegnsprog.

Derfor placerer tegnsprogstolken sig overfor borgeren, og kommer således til at sidde med ryggen til dommeren med flere. Af hensyn til borgerens mulighed for at kigge på sagens forskellige parter, placerer tolken sig mellem vidneskranken og dommeren.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning