Spring til indhold
På billedet sidder en person ved en drejeskive og laver en lerkrukke. Du kan kun se personens hænder, drejeskiven og krukken.

Sociale aktiviteter

Borgere, som er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed (kombineret høre- og synstab), kan få tolk til sociale aktiviteter, som ikke dækkes af andre instanser.

Det kan for eksempel dreje sig om lægebesøg, kirkelige handlinger, jubilæer, hundetræning, fødselsdage og andre store fester, teaterbesøg, fritidsaktiviteter med videre.

I disse tilfælde skal der ansøges om betaling af timerne hos Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM).

Timebanken kan benyttes

For visse tolkninger er der ikke nogen begrænsning for antallet af timer. Når en borger som er døv, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed (kombineret høre- og synstab) ønsker tegnsprogstolkning til en aktivitet, der ikke er omfattet af den tidsubegrænsede tolkning, kan timerne fra borgerens timebank benyttes.

På DNTM's hjemmeside er der oplysninger om både tidsubegrænset tolkning og brug af timebank. Her er også en henvisning til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse på området.

DNTM har udgivet en række foldere, der beskriver nogle af de områder, de og andre sektorer bevilger tolkning til.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning