Spring til indhold
En kvindelig tolk sidder foran en computer og tolker til skærmen

Sygehus og sundhedsvæsen

For at sikre at informationer om sygdom og behandling udveksles korrekt og forståeligt mellem behandleren og patienten, bør en tegnsprogstolk være til stede.

Sygdom og kontakt med sundhedssystemet kan opleves som en stor belastning, og under de forhold kan det være særligt vanskeligt at kommunikere via tolk. Derfor er det oftest en fordel at afsætte længere tid end normalt til en samtale med en patient, der anvender tegnsprog.

Tolken er udelukkende formidler

Tegnsprogstolken kender ikke nødvendigvis patienten og har heller ikke et nærmere kendskab til selve sygdomsforløbet. Tolken har desuden tavshedspligt.

Tolken tolker så præcist og loyalt overfor budskabet som muligt, uden at blande sig i samtalen. Alt tolkes direkte. Også samtaler mellem læge og sygeplejerske eller brug af diktafon, som en hørende patient ville opfatte.

Selvom der er tolk til stede, er det altid en god idé at supplere samtalen med notater omkring de vigtigste informationer som for eksempel medicintype og dosis med mere.

Du kan tale i det tempo, du plejer. Det er tolkens ansvar at få tolket alt og afbryde, hvis det bliver nødvendigt. Men spørg gerne, hvis du er usikker på, om budskabet er blevet forstået korrekt af patienten.

Tolkens placering i lokalet er vigtig

Øjenkontakt er et meget vigtigt element i tegnsprog. Når tolken også får en stol til rådighed, kan tolkebrugeren og tolken bedre kommunikere i øjenhøjde.

Tolken placerer sig typisk ved siden af behandleren – overfor borgeren, der tolkes til. Denne placering gør det lettere for borgeren at aflæse både tolkens tegnsprog og den talendes kropssprog og mimik.

Hvis borgeren er sengeliggende, stiller tolken sig gerne ved hovedgærdet.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning