Spring til indhold

HØJ FAGLIGHED KOMBINERET MED LEDELSE I DØGNTILBUD 

Brænder du for høj faglighed og ønsker du at bedrive ledelse i veltrimmede rammer i en større organisation? Så er CFD Nyborg måske noget for dig. Vil du samtidig være en del af et ambitiøst og sjovt lederteam, som altid er nytænkende? Så send os en afsøgning.
  
Pr. 1. februar 2023 søger vi en afdelingsleder på fuld tid til CFD´s §108 tilbud i Afd. 107 2. sal, hvor der er tilknyttet 4 borgere, nogle med foranstaltningsdom. Som afdelingsleder får du også ansvar for et tværfagligt enkeltmandsprojekt.

Der er nærledelse for 9 fastansatte medarbejdere og daglig sparring samt fagligt ansvar for et tværgående team på tværs af de afdelinger, som indgår i enkeltmandsprojektet. 

Om os

Vi kan tilbyde

 • spændende faglige udfordringer, mulighed for direkte indflydelse og plads til nyskabende initiativer.
 • høj faglighed indenfor socialpædagogik, Low Arousal, LA2, neuropædagogik og KRAP. 
 • supervision, relevante kurser og efteruddannelse.
 • gode faciliteter og veltrimmede omgivelser.
 • en uhøjtidelig, sjov og respektfuld omgangstone og gode kollegaer. 
 • en fantastisk, unik og herlig borgergruppe.

Du får naturligvis et omfattende introforløb, så du fra starten får et godt kendskab til stedet, borgerne fagområdet, og der er gode muligheder for sparring i både medarbejdergruppen og ledergruppen. 

Borgerne

Borgerne er døve med særlige behov herunder psykiatriske problemstillinger, funktionsnedsættelser af kognitiv karakter samt døvblindhed. Alle fire borgere er visiteret mhp. på at undgå problemskabende adfærd. Nogle har foranstaltningsdom.

Borgerne modtager varierende støtte til mestring af eget liv, herunder lægebesøg, økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, rammer omkring foranstaltning og det sociale liv, som er aktivt. Støtten foregår både i egen bolig og i de fælles faciliteter.

Tegnsprog ikke en forudsætning

Tegnsprog er borgernes og også nogle af dine kollegers sprog. Det er derfor en klar fordel, hvis du kan tegnsprog eller har erfaring med visuel kommunikation. Det er dog ingen forudsætning. Kan du det ikke i forvejen, skal du lære det på CFD's interne tegnsprogsuddannelse.

Arbejdsopgaver 

Dine arbejdsopgaver som afdelingsleder bliver

 • at skabe samklang i en flad organisation, hvor medarbejderne har stor indflydelse på aktiviteterne og hverdagen. 
 • at indgå i et tæt og respektfuldt samarbejde med medarbejdere, borgere, pårørende samt alle ledelsesniveauer i organisationen.
 • at udøve ansvarlig personaleledelse og ressourcestyring i en tværfaglig personalegruppe med både døve og hørende medarbejdere – både det vanskelige og det fremadrettede.
 • at være medansvarlig for den socialfaglige udvikling sammen med teamet og ledergruppen.
 • at indgå i strategiudvikling af afdelingen og CFD Nyborg – både i et lokalt og et overordnet CFD-perspektiv.
 • at samarbejde med sagsbehandlere, andre tværfaglige parter og forhandle takster.

Om dig

Vi har brug for en afdelingsleder der

 • har en uddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde og er fagligt velfunderet indenfor pædagogik, gerne indenfor LA og LA2.
 • kan kombinere strategisk ledelse og brænder for at være nærleder i hverdagen.
 • har relevant ledelseserfaring, diplom i ledelse eller et ønske om dette.
 • kan samarbejde og indgå i sparring med den anden afdelingsleder i afd. 107 stuen.
 • har respekt og forståelse for døves og døvblindes sprog og kultur samt kan tilslutte sig CFD’s vision og mission.
 • god til at skrive og til dokumentation.
 • kan være en positiv og idéskabende medspiller i den samlede ledergruppe i CFD Nyborg og i mellemledernetværket i CFD.

Hvis du er interesseret i stillingen, ser vi gerne, at du besøger os og ser stedet og/eller kontakter virksomhedsleder Bettina Juhl Nielsen på tlf. 2728 2519 eller bjn@cfd.dk mhb. på uddybelse af ledelsesopgaverne i stillingen. 

Send din ansøgning med cv og andre relevante papirer til ani@cfd.dk senest søndag den 11. december 2022.

Der bliver afholdt samtaler mandag den 19.12.22, og der kan forekomme to samtalerunder (21.12.22). Ansættelsesudvalget består af tillidsrepræsentanten, 3 medarbejdere, 2 afdelingsleder og virksomhedsleder.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende Overenskomst for medarbejdere beskæftiget med pædagogiske arbejde ved CFD. Indgået mellem Socialpædagogerne Storkøbenhavn og CFD.

CFD

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for borgere, der er døve, døvblinde eller har et høretab, og som også kan have yderligere funktionsnedsættelser.

På den måde er vi med til at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere, der benytter sig af CFD’s tilbud.

Noget for dig?

Kig ind jævnligt for at se, om vi har en stilling, som passer netop til dig! 

Alle ledige stillinger bliver også slået op på vores Facebookside.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning