Spring til indhold

Social- og sundhedsassistent – CFD Egebækhus

Er det naturligt for dig, at have fokus på relationer og trivsel? Har du en stærk og tydelig faglighed, som du gerne vil sætte i spil? Trives du i rollen som kontaktperson for beboere? Så står vi lige og mangler dig. 
Vi søger i øjeblikket en social- og sundhedsassistent til vores døgntilbud CFD Egebækhus i Nærum. Der er tale om en fastansættelse med gennemsnitlig 35 – 37 timer pr uge.

Intro, tegnsprog og trivsel

Du vil få en god intro til vores hus og opgaverne. Vi har plads til 24 beboere og har eget produktionskøkken. Vi er 31 medarbejdere i alt. Vores målgruppe er voksne/ældre døve og døvblinde borgere med forskellige funktionsnedsættelser og diagnoser f.eks. autisme, udviklingshæmning og demens. Alle har behov for pleje og omsorg i et tegnsprogsmiljø. 

Det er ikke en forudsætning, at du kan tegnsprog, men da det er beboernes og nogle af dine kollegers primære sprog, skal du naturligvis lære det. Vi tilbyder dig undervisning i tegnsprog. 

På Egebækhus har lederen sammen med medarbejderne fokus på alles trivsel. Vi håndterer i fællesskab mistrivsel, hvis den opstår. AMR og TR har et tæt samarbejde med lederen.

Arbejdstider

For stillingen gælder, at man arbejder hver 3. weekend, i nogle perioder lidt oftere.  Arbejde på helligdage fordeles ligeligt mellem plejepersonalet. Arbejdstiden er skiftende med dagvagter og aftenvagter (ca. 15 aftenvagter over 3 måneder). 

Vores nye kollega: 

  • har været uddannet et par år og arbejdet med medicin og ansvar.
  • er aktiv medspiller, så vi i fællesskab kan give beboerne en hverdag med indhold, der giver mening for den enkelte.
  • er indstillet på at arbejde med Tom Kitwoods teori om de fem vigtigste behov, som specielt borgere med demenssygdomme har, og aktivt støtte op om dette. Målet er, at beboerne kan opleve bedst mulig trivsel ud fra egen livssituation.
  • kan arbejde med elektronisk journal, her bruger vi Sensum Bosted.
  • kan arbejde med mål og delmål for beboerne, som kræves af den visiterende myndighed.

Vores teoretiske fundament og faglige tilgang

Vi har et stærkt fokus på relationsarbejdet mellem kontaktpersonerne i plejen og beboerne. Beboerne har hver især primære kontaktpersoner, men er tilknyttet et team.

Vi arbejder ud fra Tom Kitwoods teori fra bogen ”En revurdering af demens”. Her på Egebækhus kalder vi teorien ”Kærlighedsblomsten” – fokus er på de fem behov: tilknytning, inklusion, trøst, identitet og beskæftigelse. Når beboerne oplever, at vi støtter dem i disse behov, har de mulighed for at føle sig elsket og værdsatte, som de mennesker, de er. 

Har ovenstående vakt din opmærksom og nysgerrighed, er du velkommen til at sende os en ansøgning. Du er også velkommen til at kontakte os med henblik på spørgsmål eller et besøg her. På mail eller telefon: virksomhedsleder Conny Møller coa@cfd.dk, 3055 8204 

Ansøgning sendes på mail til Conny Møller. Samtaler afholdes løbende.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med FOA og efter principperne om lokal løndannelse/ Ny Løn

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning