Spring til indhold

Faglig koordinator til CFD Glostrup

På et støttecenter som vores sker der mange spændende ting og ofte flere ting på én gang. Derfor har vi brug for en kollega, der er en haj til at koordinere og planlægge.

Hvis du derudover er interesseret i også at have faste opgaver omkring tilknyttede borgere og har du de rette faglige kompetencer til det – så kan vi nok blive enige om at hæve arbejdstiden fra 25 timer om ugen til 32. Hvis ikke bliver vi ved de 25 timer om ugen. 

Stillingen som faglig koordinator er nyoprettet og tidsbegrænset fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023 med mulighed for forlængelse. 

Alsidigt og mangfoldigt miljø

CFD Glostrup har til huse på Jernbanevej i Glostrup i nærheden af restauranter, butikker, svømmehal samt Glostrup station med gode bus og S-togs forbindelser. Vi tilbyder en bred vifte af sociale og arbejdsrelaterede tilbud rettet mod døve, døvblinde og personer med høretab med særlige behov og forudsætninger. Vi samarbejder med mere end 22 kommuner fordelt i Region Hovedstaden, Sjælland og Lolland-Falster. 

Din hverdag hos os vil være alsidig og du vil skulle bevæge dig smidigt fra planlægning og koordinering til opgaver med socialfagligt indhold.

Vi har et mangfoldigt fagligt miljø, hvor tegnsprog er vores fællessprog og hvor vi har stor respekt for de forskellige faglige, socialpædagogiske indspark, som vi hver især byder ind med. Der er mulighed for ekstern supervision, kurser og efteruddannelse. Vi vil faglig udvikling! 

Selvom mange af dine kolleger ofte er ude af huset hos borgere eller arbejder hjemmefra – det er nemlig en mulighed – er der alligevel en stemning af samhørighed i huset. Vi interesserer os for hinandens opgaver og for alle de tilknyttede borgere. Vi har det samme mål: at give borgerne den bedst tænkelig hverdag.

Du koordinerer og planlægger primært, når du har fokus på: 

 • at dække vores vikaropgaver
 • at få vores faglige dage til at køre på skinner
 • at følge op på statusskrivningen
 • at gennemføre personale- og samarbejdsmøder, fordi virksomhedslederen ikke er til stede
 • at indsætte materiale fra eksterne konsulenter i vores dokumentations- og journaliseringssystem Bosted

Du bringer din socialfaglighed i spil, når du:

 • sparrer med personalet om konkrete borgeropgaver
 • følger op på udvalgte borgeropgaver i samarbejde med de pædagogiske vejledere
 • skriver status vedrørende konkrete borgersager
 • deltager i statusmøder
 • følger op på dagbogsnotater i vores Bosted
 • udvikler nye tilbud
 • springer til som vikar ved sygdom eller ferie hos personale (borgeropgaver)

Vi forventer, at du

 • har pædagogisk baggrund og erfaring
 • kan dansk tegnsprog
 • gerne har kendskab til Sensum Bosted, dokumentation, it og digitale medier
 • er empatisk, tålmodig og har god indlevelse 
 • udviser troværdighed og respekt og har en professionel tilgang til den enkelte borger og bevarer roen i krævende situationer
 • gerne har kørekort og bil

Ansøgningsfrist fredag den 29. juli - send din ansøgning til virksomhedsleder Jesper Rivera Ditlevsen.

Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 15. august 2022 kl. 9.00-15.00. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Jesper Rivera Ditlevsen på mail: jrd@cfd.dk eller på 2870 7785.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for socialpædagoger aftalt mellem CFD og SL.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning