Spring til indhold

KONSULENT TIL FAMILIEOMRÅDET – FREDERICIA 

CFD Rådgivning, Viden og Udvikling søger en socialfaglig medarbejder med lyst til at arbejde med udsatte voksne, børn, unge og familier indenfor høretabsområdet. Det er en fast stilling på 32 timer fra 1. juni 2024 eller snarest muligt.

Brænder du for, og har du erfaring med, arbejdet med voksne, børn, unge og familier, der har brug for støtte til forandring? Trives du i en varieret hverdag? Er du god til at arbejde struktureret og efter mål? Vægter du samarbejde med kollegaer og myndighed? Og har du erfaring med tegnsprog og døve-/høretabsområdet? Så er du måske vores nye kollega!

Hvem er vi?

CFD’s familiekonsulenter er et landsdækkende tilbud til udsatte voksne, børn, unge og familier indenfor høretabsområdet. I samarbejde med landets kommuner leverer vi indsatser, der ydes af kommunerne efter Serviceloven og Barnets lov, hvor væsentligt høretab spiller en rolle.

Vi tilbyder familiebehandling, praktisk pædagogisk samvær til anbragte børn, pædagogisk tegnsprogsundervisning, forskellige former for terapeutiske forløb og andre relevante indsatser. Vi tilbyder også blandt andet § 85 støtte efter Serviceloven og indsatser indenfor beskæftigelsesområdet til voksne.

Tegnsprog og vores faglighed

Vi kommunikerer ofte med borgere på tegnsprog. Det er derfor et krav, at du kan tegnsprog, ligesom det er en fordel, at du har et kendskab til døve- og høretabsområdet. Som ansat i CFD vil du få tilbud om løbende intern uddannelse og opkvalificering ift. tegnsprog.

Du vil blive en del af en dynamisk og kompetent landsdækkende medarbejdergruppe, som vægter faglig udvikling højt, også i forhold til ny viden og teori. Vi er nysgerrige på anerkendte metoder og indsatser og anvender dem og arbejder blandt andet med Susan Hart som et fælles videns- og teorigrundlag. 

I forlængelse af implementering af Barnets lov er vi aktuelt optaget af børnesyn, børneperspektiver, og hvordan vi inddrager børn og unge i vores familiearbejde. 

Arbejdsstedet

Din primære arbejdsplads vil blive CFD’s områdekontor i Fredericia. Det er en tværfaglig arbejdsplads, hvor du til daglig vil være i hus med konsulentkollegaer indenfor døve- og døvblindeområdet. 

Det meste af dit arbejde som familiekonsulent foregår dog ude i hjemmet hos borgeren eller familierne, så du skal være fleksibel i forhold til både at kunne arbejde alene og i teams, og også til at der kan forekomme weekendarbejde.

Hvem er du?

Vi søger en kollega, der

 • har en socialfaglig bacheloruddannelse, f.eks. socialrådgiver, pædagog eller lærer
 • har erfaring med at arbejde med udsatte børn, unge, voksne og familier
 • kan tegnsprog og har kendskab til døveområdet
 • har en høj faglighed og en professionel identitet 
 • er nysgerrig i arbejdet med komplekse faglige udfordringer
 • har kendskab til at arbejde udviklings- og progressionsorienteret
 • kan arbejde struktureret og selvstændigt efter fastsatte mål
 • er engageret og god til at samarbejde
 • er dygtig til at kommunikere skriftligt og mundtligt.

Hvis du også har en familierettet efteruddannelse, er det yderligere en fordel. Det er dog ikke et krav.

Der er en del kørsel forbundet med jobbet. Kørekort og egen bil er derfor en forudsætning for at kunne varetage opgaverne. Kørsel til de konkrete borgerrettede arbejdsopgaver honoreres efter høj takst.

Hvad tilbyder vi?

 • En arbejdsplads med et stort engagement, arbejdsglæde og godt kollegaskab
 • Mulighed for faglig udvikling og efter- og videreuddannelse
 • Deltagelse i intern og ekstern supervision
 • Faglig sparring med kolleger
 • Deltagelse i faglige temadage
 • Stor indflydelse på og ansvar for tilrettelæggelse af arbejdet
 • Høj faglighed, ansvarlighed og ordentlighed
 • Løn i henhold til virksomhedsoverenskomst med DS og SL med grundindplacering på skalatrin 41.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om os og resten af CFD her

Og hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte områdeleder Dorthe Nymann på 2534 1143. 

Send din ansøgning og relevante uddannelsesdokumenter senest den 22. april kl. 12.00 til administrativ medarbejder Lisbeth Højbak Hagstrøm på lhh@cfd.dk.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 24. og 25. april på CFD’s områdekontor, Danmarksgade 2A, 7000 Fredericia.

Vi glæder os til at høre fra dig!

CFD er landets største leverandør af specialiserede sociale tilbud til mennesker, der er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab.

CFD

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for borgere, der er døve, døvblinde eller har et høretab, og som også kan have yderligere funktionsnedsættelser.

På den måde er vi med til at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere, der benytter sig af CFD’s tilbud.

Noget for dig?

Kig ind jævnligt for at se, om vi har en stilling, som passer netop til dig! 

Alle ledige stillinger bliver også slået op på vores Facebookside.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning