Spring til indhold

Kontaktperson – Aarhus, Højbjerg

Er du på udkig efter et meningsfuldt job på nogle få timer? Sætter du pris på at gøre en forskel for andre? Og bor du i nærheden af Aarhus? Så er dette job muligvis det rette for dig.

CFD Rådgivning søger for Aarhus Kommune hurtigst muligt en kontaktperson til en ældre mand, som er blind og har stærkt nedsat hørelse. Han kommunikerer ved direkte og tydelig tale.

Der er tale om en stilling på 3,5 faste ugentlige timer, hver torsdag. Andre tider og dage kan dog også forekomme. Der kan senere blive mulighed for flere timer ved samme eller andre borgere i Aarhus Kommune.

Arbejdsopgaverne

Opgaverne tager udgangspunkt i mandens bolig i Højbjerg og består primært i ledsagelse, beskrivelse af omgivelserne (synsbeskrivelse) samt kommunikationsstøtte i forbindelse med gåture, lægebesøg og lignende.  

Hvis du ikke kender til ledsagelse og synsbeskrivelse i forvejen, lærer vi dig det.

Der vil også være brug for hjælp til betjening af computer samt oplæsning af breve og bøger.

Du vil få introduktion til dine arbejdsopgaver samt løbende instruktion og supervision af døvblindekonsulenten. Du vil desuden blive inviteret til at deltage i lønnede undervisningsdage, hvor du også møder andre kontaktpersoner.

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en yderligere introduktion til arbejdet. Denne undervisning foregår hjemme ved egen computer, og du får løn for den.

Vi forventer, at du er

  • rolig, robust og tålmodig
  • god til at formidle og synsbeskrive - eller villig til at lære det
  • fortrolig med at betjene en computer
  • villig til at modtage instruktion og supervision fra den tilknyttede døvblindekonsulent.

Mere information og ansøgning

Læs mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her. Og hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte døvblindekonsulent Rikke Agervig på 2223 2080.

Du bliver ansat af Aarhus Kommune og indplaceret på løntrin 11, svarende til 135,60 kr. i timen.

Send din ansøgning til rap@cfd.dk med titlen ”Kontaktperson Aarhus, Højbjerg” senest den 12. august 2022.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 33. Hvis du ikke har hørt fra os senest den 31. august, er stillingen besat til anden side.

OBS: Vi har løbende brug for kontaktpersoner. Skriv gerne i din ansøgning, om vi må gemme dine oplysninger, såfremt du ikke får denne stilling. Så kan vi kontakte dig, hvis vi får en ledig stilling i området på et senere tidspunkt. Din ansøgning gemmes i to år, og du kan til enhver tid bede os om at slette den.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning