Spring til indhold

Kontaktperson – københavn 

På vegne af Københavns kommune søger CFD Rådgivning en kontaktperson til ældre kvinde med kombineret høre- og synsnedsættelse.

Kvinden bor på Amager, og er bevilget kontaktperson tre timer ugentligt samt 50 puljetimer årligt. Puljetimer kan benytte ad hoc over året, når behov for ekstra timer opstår.

Der er tale om timelønnet deltidsarbejde – som udgangspunkt en fast hverdag om ugen (formiddag/middag).

Kommunikationen foregår ved direkte og tydelig tale.

En vigtig del af arbejdet er ledsagelse og beskrivelse af omgivelserne, hvor I færdes (synsbeskrivelse). Hvis du ikke kender til det i forvejen, lærer vi dig det.

Arbejdsopgaverne

Opgaverne er både i og udenfor hjemmet og består blandt andet af følgende:

 • Læsning og sortering af post, papirer og arkivering
 • Synsbeskrivelse i hjemmet
 • Kalenderstyring og opfølgning på aftaler
 • Støtte og være bindeled til omgivelserne bl.a. ved telefonopkald
 • Ledsagelse og synsbeskrivelse ved indkøb
 • Ledsagelse og synsbeskrivelse ved gåture og mindre udflugter i København
 • Ledsagelse og kommunikationsstøtte ved konsultation hos læge og hospital.

Det er vigtigt, at du er åben for oplæring ved kvinden selv og gennem instruktion og sparring fra CFD’s døvblindekonsulenter. 

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en yderligere introduktion til arbejdet. Denne undervisning foregår hjemme ved egen computer, og du får løn for den.

Det forventes, at du

 • er moden og robust
 • er mødestabil og professionel
 • er tålmodig og har god situationsfornemmelse
 • er villig til at lære nyt i tæt samspil med et andet menneske
 • taler klart og tydeligt dansk.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her. 

Aflønning som timelønnet medarbejder aftales med Københavns kommune, som er ansættende myndighed.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulent Stine Jensen på stj@cfd.dk eller 2245 1972.

Send ansøgning og CV snarest muligt til stj@cfd.dk.

Samtaler afholdes løbende. 

OBS: Vi har løbende brug for kontaktpersoner. Skriv gerne i din ansøgning, om vi må gemme dine oplysninger, såfremt du ikke får denne stilling. Så kan vi kontakte dig, hvis vi får en ledig stilling i området på et senere tidspunkt. Din ansøgning gemmes i to år, og du kan til enhver tid bede os om at slette den.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.