Spring til indhold

KONTAKTPERSON – RØDOVRE

Har du lyst til at hjælpe en ung kvinde med at være bindeled til omgivelserne og ledsage hende til ønskede aktiviteter? Er du studerende eller selvstændig med et fleksibelt ugeprogram og nogle timer til overs? Så er denne givende og spændende stilling som kontaktperson måske noget for dig.

På vegne af Rødovre Kommune søger CFD Rådgivning en kontaktperson til en ung kvinde med kombineret syns- og hørenedsættelse. Kvinden har brug for ledsagelse og synsbeskrivelse i forbindelse med forskellige aktiviteter udenfor sit hjem og ved mødedeltagelse.  

Kommunikationen foregår via tydelig og direkte tale.

Arbejdet er timelønnet arbejde, og der kan ikke garanteres et fast timeantal. De første par måneder vil timerne dog være fast tre timer ugentligt, og senere vil I aftale det indbyrdes ved behov. Arbejdstiden vil ligge på en hverdag.

Opgaven består primært af at samtale om stort og småt, samt at være bindeled til omgivelserne, og ledsage på møder og ved arrangementer. Du skal derfor kunne arbejde i et relationsarbejde, hvor opgaven er professionel og stadig have en nærværende dialog med kvinden.

Du vil få en grundig introduktion til dine arbejdsopgaver og løbende blive instrueret, undervist og superviseret af døvblindekonsulenterne. Som kontaktperson vil du således blive inviteret til at deltage i lønnede kursusdage, hvor du også møder andre kontaktpersoner.

Det forventes, at du

  • er empatisk, robust og fleksibel
  • er mødestabil og professionel
  • har god situationsfornemmelse
  • er villig til at lære nyt i tæt samspil med et andet menneske
  • taler klart og tydeligt dansk.

Det er vigtigt, at du er villig til at lære nyt både gennem instruktion fra kvinden selv og gennem undervisning og supervision fra døvblindekonsulenten.

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en yderligere introduktion til arbejdet. Denne undervisning foregår hjemme ved egen computer, og du får løn for den.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte døvblindekonsulent Michelle Johansen på mhj@cfd.dk eller 2223 1266 på mandage og torsdage.

Aflønning aftales med Rødovre Kommune, som er ansættende myndighed.

Send din ansøgning og CV til mhj@cfd.dk snarest og senest den 6. december. Vi holder samtaler løbende, og stillingen vil blive besat hurtigst muligt.

Hvis du ikke har hørt fra os senest den 13. december 2021, må du forvente, at jobbet er besat til anden side.

OBS: Skriv gerne i din ansøgning, om vi må gemme dine oplysninger. Så kan vi kontakte dig, hvis vi får en ledig stilling i området på et senere tidspunkt. Din ansøgning gemmes i to år, og du kan til enhver tid bede os om at slette den.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning