Spring til indhold

Kontaktperson – Sæby

CFD søger på vegne af Frederikshavn Kommune en kontaktperson til en ældre mand i Sæby, som har brug for støtte i forbindelse med gåture og bogoplæsning.

Der er tale om en stilling på fire faste ugentlige timer, fordelt over to dage, med enkeltstående tilfælde af merarbejde/overarbejde. Det kan for eksempel være aften- og weekendarbejde ved fritidsaktiviteter eller besøg i borgerens netværk, eller ved kursus med overnatning.

Som udgangspunkt vil merarbejde blive varslet tre-fire uger i forvejen.

Kommunikationen foregår via tydelig og direkte tale. Du skal derfor være en dygtig formidler, som kan afstemme tempo og styrke i talen.

En vigtig del af arbejdet som kontaktperson er kommunikationsformidling, ledsagelse og synsbeskrivelse – dvs. beskrivelse af omgivelserne, når I færdes sammen. Hvis du ikke kender til ledsagelse eller synsbeskrivelse i forvejen, sørger vi for, at du lærer det.

Opgaver

Som kontaktperson skal du formidle og beskrive omgivelser og agere øjne og ører, så borgeren kommer sikkert og trygt omkring og kan være deltagende i de arrangementer, som han ønsker.

Opgaverne er primært ledsagelse, kommunikationsstøtte og hjælp i forbindelse med

  • gåture
  • bogoplæsning
  • fritidsaktiviteter
  • besøg hos venner og slægtninge.

Det er vigtigt, at du

  • kan formidle tydeligt og klart
  • er ansvarsbevidst og pålidelig
  • er indstillet på fleksibel arbejdstid
  • har lyst til gåture i naturen
  • har forståelse for, hvordan man arbejder professionelt i relationen med mennesker.

Det vil være en fordel, hvis du har kørekort.

Det er vigtigt, at du er villig til at lære nyt både gennem instruktion fra manden selv og gennem undervisning og supervision fra døvblindekonsulenten.

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en yderligere introduktion til arbejdet. Denne undervisning foregår hjemme ved din egen computer, og du får løn for den tid, du bruger.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her.

Der er tale om timelønsarbejde, og du vil blive ansat i Frederikshavn Kommune på løntrin 11, dvs. ca. 130 kr. i timen.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte døvblindekonsulent Connie Møller, på tlf. 2223 2095.

Send din ansøgning til mke@cfd.dk inden den 29. juli 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 32 og 33.

Hvis du ikke har hørt fra os senest den 31. august 2021, er stillingen besat til anden side.

OBS: Vi har løbende brug for kontaktpersoner. Skriv gerne i din ansøgning, om vi må gemme dine oplysninger, hvis du ikke får denne stilling. Så kan vi kontakte dig, hvis vi får en ledig stilling i området på et senere tidspunkt. Din ansøgning gemmes i to år, og du kan til enhver tid bede os om at slette den.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.