Spring til indhold

Kontaktperson – Sønderborg

Til en ældre dame, som har et syns- og høretab (er funktionsmæssigt døvblind), og som bor på plejehjem i Sønderborg, søges en kontaktperson.

Der er tale om gennemsnitligt tre timer om ugen, som fortrinsvis vil ligge samlet på en hverdag. Derudover er der en årlig pulje på 20 timer, som for eksempel kan bruges ved lægebesøg, som kan ligge på andre tidspunkter.

Desuden er der årligt afsat 35 timer til kontaktpersonens deltagelse i kurser, møder, e-læring og online-undervisning.

Kvinden kommunikerer vha. tydelig tale.

En vigtig del af arbejdet er ledsagelse og beskrivelse af omgivelserne, hvor I færdes. Hvis du ikke kender til ledsagelse og synsbeskrivelse i forvejen, sørger vi for, at du lærer det.

Opgaverne

Arbejdet udgår fra kvindens bolig på plejehjemmet, og opgaverne består i

 • at være bindeled til omgivelserne
 • at have socialt samvær og orientere om hverdagen
 • at læse avis, bøger og post
 • at ledsage og beskrive omgivelserne på gåture, køreture, i skoven og ved kirkegårdsbesøg.
 • at ledsage på enkelte indkøb
 • at være socialt bindeled i forbindelse med aktiviteter på plejehjemmet.

Det er vigtigt, at du er villig til at lære nyt både gennem instruktion fra kvinden selv og gennem undervisning og supervision fra døvblindekonsulenten.

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en yderligere introduktion til arbejdet. Denne undervisning foregår hjemme ved egen computer, og du får løn for den.

Vi forventer, at du

 • kan formulere dig tydeligt og langsomt
 • har gode oplæsnings- og formidlingsevner
 • har situationsfornemmelse
 • har tålmodighed og humor
 • er meget fleksibel.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her.

Der er tale om timelønsarbejde, og løn bliver udbetalt af Sønderborg Kommune.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulent Eva Oltmann på eo@cfd.dk eller tlf. 2427 1709.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Send din ansøgning senest den 29. juli 2021 til eo@cfd.dk.

Vi forventer at holde samtaler i begyndelsen af uge 31.

Har du ikke hørt fra os senest den 3. august 2021, er stillingen besat til anden side.

OBS: Vi har løbende brug for kontaktpersoner. Skriv gerne i din ansøgning, om vi må gemme dine oplysninger, såfremt du ikke får denne stilling. Så kan vi kontakte dig, hvis vi får en ledig stilling i området på et senere tidspunkt. Din ansøgning gemmes i to år, og du kan til enhver tid bede os om at slette den.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.