Spring til indhold

KONTAKTPERSON – VIRUM

På vegne af Lyngby-Taarbæk søger CFD Rådgivning en kontaktperson til en tegnsproget mand med kombineret høre- og synsnedsættelse, som bor i Virum.

Manden er bevilget kontaktperson fire timer ugentligt samt nogle puljetimer årligt. Timerne fordeles 2x2 timer om ugen.

Puljetimerne kan benyttes ad hoc hen over året, når der opstår behov for ekstra timer. Det kan fx være til ledsagelse ved arrangementer i Foreningen Danske DøvBlinde, FDDB.

Der er tale om timelønnet deltidsarbejde 

Tegnsprog, gåture og verden

Kommunikationen foregår på tegnsprog, så det skal du naturligvis kunne.

En af dine vigtigste opgaver bliver at ledsage manden på gåture, så du skal kunne lide at færdes udendørs i al slags vejr.

Og så skal du være velorienteret om, hvad der foregår ude i den store verden, for det optager ham meget.

Oplæring og supervision

Det er vigtigt, at du er villig til at lære nyt både gennem instruktion fra manden selv og gennem undervisning og supervision fra døvblindekonsulenten.

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en yderligere introduktion til arbejdet.

Denne undervisning foregår hjemme ved egen computer, og du får løn for tiden, som du bruger.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her.

Aflønning som timelønnet medarbejder aftales med Lyngby-Taarbæk Kommune, som er ansættende myndighed.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulent Hanne Jepsen på hjp@cfd.dk eller tlf. 2223 9868.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning