Spring til indhold

PÆDAGOG TIL DAGBESKÆFTIGELSE I NYBORG

Brænder du for høj faglighed i et socialpædagogisk miljø? Ønsker du at arbejde indenfor veltrimmede rammer i en større organisation? Vil du være en del af en ambitiøs og sjov medarbejdergruppe ved Værkstedet Skaboeshus? Så er dette måske noget for dig. 

Dagtilbuddet i daglig tale kaldt ”Værkstedet"  søger fra 01.10.22 en kompetent pædagog 37 timer om ugen fra mandag-fredag, som har erfaring med værkstedspædagogisk produktion og samværsaktiviteter.

Om Værkstedet Skaboeshus

Borgerne ved Værkstedet Skaboeshus er alle voksne døve tegnsprogsbrugere med psykiatriske problemstillinger, autisme og/eller andre funktionsnedsættelser af fysisk eller psykisk karakter. Nogle af borgerne har desuden nedsat syn. Dialog, relationsdannelse og en anerkendende tilgang er centrale i vores pædagogiske opgave. 

Enkelte af vores borgere kan have svære dage, som gør, at de kan have en udadreagerende adfærd. Her arbejdes der ud fra et pædagogisk fagligt fundament, som tager afsæt i LA2 (low arousal), KRAP, Neuropædagogik, Mentalisering samt VISO-rapporter.

Tilbuddene er oprettet efter Servicelovens §103, §104 samt STU. Der gives pt. tilbud til 52 borgere, og Værkstedet har i alt 21 fastansatte medarbejdere med en kombination af pædagogisk faglighed og Faglærere. 

Værkstedet Skaboeshus er en del af CFD's sociale tilbud og har et attraktivt tegnsprogsmiljø, hvor borgere og medarbejdere trives – og hvor mange nytænkende initiativer udvikles i fællesskab.

Du kan se mere om os og vores tilbud i denne video

Tegnsprog ikke en forudsætning

Tegnsprog er beboernes og nogle af dine kollegers primære sprog. Det er derfor en klar fordel, hvis du kan tegnsprog eller har erfaring med visuel kommunikation.

Det er dog ingen forudsætning, men vi forventer at du er indstillet på at deltage i CFD's interne tegnsprogsundervisning og er motiveret for at lære tegnsprog. 

Vi kan tilbyde

 • en hverdag med spændende faglige udfordringer og mulighed for megen indflydelse
 • en fantastisk unik og herlig borgergruppe
 • gode faciliteter og naturskønne omgivelser
 • 21 engagerede kolleger med glimt i øjet og let til sjov i en respektfuld omgangstone
 • at være tilknyttet et fagligt kontaktteam på 4 pædagoger
 • fokus på det gode arbejdsmiljø
 • deltagelse i udvalgsarbejde, og være en del af en stor landsdækkende organisation
 • ekstern supervision, relevante kurser og efteruddannelse
 • et højt fagligt pædagogisk fundament
 • at du får naturligvis et omfattende introforløb, så du fra starten får et godt kendskab til stedet, borgerne og fagområdet. 

Vi søger en pædagog som

 • har erfaring med værkstedspædagogisk produktion og samværs aktiviteter, hvor brugerinddragelse og udvikling af færdigheder og kompetencer er i fokus – og – har hænderne skruet rigtigt på
 • er udviklingsorienteret, ansvarlig, positiv og initiativrig 
 • har lyst til at bidrage med holdånd – også på tværs af værkstedslinjerne ved årstidsbestemte spidsbelastninger 
 • kan varetage komplekse pædagogiske opgaver og udadreagerende adfærd. Vi dækker flere særforanstaltninger og 1:1 borgere
 • er medspillende i forhold til CFD Nyborgs kultur og samarbejdet med øvrige afdelinger 
 • kan arbejde med mål/VUM, pædagogisk dokumentation generelt - samt borgernes individuelle handleplaner. Vi anvender ”Bosted” til dokumentation
 • har respekt og forståelse for døve og døvblindes sprog og kultur
 • kan trives i et arbejdsmiljø, hvor der sker mange ting og kan planlægge og skabe overblik.

Særligt for denne stilling

CFD`s strategi tager bl.a. afsæt i FN`s verdensmål nr. 3 "Sundhed og trivsel". Målet er større indsigt i betydningen af have et sundt liv med trivsel for de borgergrupper CFD leverer ydelser til. Derfor søger vi en pædagog der brænder for dette område.
Den pædagog vi søger skal derfor have viden om og interesse for at etablere en linje, hvis indhold bygges op omkring verdensmål nr. 3 med læring om sund livsstil, motionsaktiviteter, naturaktiviteter m.m.

 • Du har mod på at igangsætte motions aktiviteter for mennesker med forskellige behov og kompetencer 
 • Du er glad for at bruge naturen og kan inddrage denne til aktiviteter og læring i hverdagen
 • Du har lyst til at være rollemodel, har forståelse, motivation og kan skabe sammenhæng mellem livsstil, helbred og sundhed 
 • Du er omsorgsfuld og brænder for at arbejde med den enkelte borgers sociale relationer for derved at mindske mistrivsel og nedbringe ensomhed

Spørgsmål og ansøgning

Hvis du er blevet nysgerrig og har fået interesse i at søge stillingen, ser vi gerne, at du kommer på besøg for at se Værkstedet og høre mere om stillingen. I den forbindelse vil du også have mulighed for at få svar på dine spørgsmål. Datoer for besøg i uge 32, tirsdag 09.08 kl. 13.30-14.30, torsdag 11.08 kl. 9-10 

Du kan tilmelde dig på mail til Værkstedsleder Susanne Eriksen ser@cfd.dk, tlf. 51 39 70 77

Du skal også sende ansøgning med cv og andre relevante papirer til Susanne Eriksen – senest søndag 14.08.22 kl.12.00

Der bliver afholdt samtaler uge 34 mandag 29.08. Der kan forekomme to samtalerunder. Ansættelsesudvalget består af tillidsrepræsentanten, tre medarbejdere, en borger og Værkstedsleder fra CFD Nyborg.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende Overenskomst for medarbejdere beskæftiget med pædagogiske arbejde ved CFD. Indgået mellem Socialpædagogerne Storkøbenhavn og CFD.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning