Spring til indhold

Pædagog søges til Døvblindehusets Dagtilbud for voksne

Vi søger en faglig dygtig kollega med en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne, som kan indgå i et tværfagligt team i vores interne dagtilbud. Stillingen er på 32-37 timer.

Kerneopgaverne er socialt samvær, aktiviteter og forskellige former for terapi og fysisk træning.

Vi er i gang med at bygge nye boliger og et nyt dagtilbud, så vi kan tilbyde borgere og medarbejde endnu mere tidssvarende og indbydende rammer i nær fremtid. Vi møder i botilbuddet og forestår morgenrutinerne, hvorefter vi går til vores interne dagtilbud.

Lær nyt

Gruppen af voksne borgere har forskellige psykiske og fysiske udfordringer, der forudsætter individuelt tilpassede strategier.

Alle er enten døvblindfødte eller døvblindblevne og deres modersmål er tegnsprog og øvrige individuelle kommunikationsformer. Kendskab til tegnsprog er ikke en forudsætning, men du skal være indstillet på at lære det på CFD’s interne tegnsprogskurser og du vil også få efteruddannelse indenfor døvblindespecialet.

Vi tilbyder

 • Fast dagarbejde på hverdage
 • Årsnorm til forberedende arbejde  
 • Teammøde torsdage hver anden uge kl. 14-18
 • En spændende heterogen borgergruppe med plads til individualitet
 • Et engageret og fagligt dygtigt team med højt til loftet 
 • Tværfaglighed bestående af pædagoger, PAU, medhjælper, ergoterapeuter og fysioterapeut
 • En tosproget arbejdsplads med dansk og tegnsprog
 • Obligatorisk tegnsprogskursus og efteruddannelse i døvblindepædagogik

Vi søger en ny kollega med alsidige faglige og personlige kompetencer, der:

 • har en empatisk og professionel tilgang til voksne borgere
 • kan formidle faglighed skriftligt og mundtligt
 • kan udarbejde pædagogiske handleplaner og arbejde målrettet med dem
 • kan rumme tæt fysisk kontakt med borgerne, herunder hjælp til personlig hygiejne
 • kan arbejde selvstændigt, teamorienteret og tværfagligt
 • er omstillingsparat og energisk
 • har kørekort

Læs mere om Døvblindehuset her eller kontakt teamleder Rikke Hansen på tlf.: 5139 7088 eller mail rih@cfd.dk, hvis du er nysgerrig eller har lyst til at komme på besøg.

Du skal også sende din ansøgning til Rikke. Ansøgningsfrist er d. 31. januar 2023. Der holdes løbende samtaler.

Ansættelse og aflønning efter gældende overenskomst og stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

CFD

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for borgere, der er døve, døvblinde eller har et høretab, og som også kan have yderligere funktionsnedsættelser.

På den måde er vi med til at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere, der benytter sig af CFD’s tilbud.

Mød en kollega

Du kan møde nogle af dine (måske) kommende kollegaer i disse videoer.

Noget for dig?

Kig ind jævnligt for at se, om vi har en stilling, som passer netop til dig! 

Alle ledige stillinger bliver også slået op på vores Facebookside.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning