Spring til indhold

NY KOLLEGA SØGES TIL SJÆLDENT UDBUDT PÆDAGOGSTILLING

Vi søger en socialpædagog til Boligerne på Oktobervej, Hus 28, fra den 1. marts 2022 til en 37 timers stilling. Kan du se dig selv i et døgntilbud med 11 fantastiske beboere? Med kollegaer som bliver i mange år, når først de er trådt ind ad døren? Så læs videre.

Fælles for beboerne i vores hus er, at de er tegnsprogsbrugere i alderen 29-79 år. Deres behov for støtte er meget individuelle og vores arbejdsopgaver favner derfor bredt. Vi er et hus med mange aktiviteter, muligheder for nye projekter og ideer. Hos os får du stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og en masse kollegaer, som brænder for at skabe en tryg, sjov og varm hverdag for vores beboere. Vores fokus er at støtte beboerne i deres hverdag, både fysisk og mentalt.

Hvad gør os anderledes end andre steder? 

  • Vi kan tilbyde dig kollegaer i en velfungerende personalegruppe med stort engagement og høj faglighed. Vi får sjældent nye kolleger og har derfor et langt kendskab til beboerne og hinanden, som vil komme dig til gavn som ny. Vores normering giver mulighed for faglige projekter, aktiviteter og turer ud af huset.
  • Vi er i et tegnsprogsmiljø. Men det er ikke en betingelse, at du kan tegnsprog i forvejen, da du vil modtage tegnsprogsundervisning på CFD´s interne tegnsprogsuddannelse og få information om døves kultur. Vi bruger tegnsprog i hverdagen, når vi kommunikerer med beboerne, kollegaer og pårørende, men vi benytter os også meget af visuelt støttende kommunikation og IT.
  • Vi tilbyder et fast 12 ugers arbejdsrul og en fast ugentlig aftenvagt. Arbejdstiden omfatter dag-, aften- og rådighedsvagter samt arbejde hver anden weekend.

Boligerne på Oktobervej rummer 6 botilbud – vi er hus 28, og vi er en del af en velfungerende organisation, som giver os gode muligheder til sparring og vidensdeling på tværs af husene. Vi har bl.a. oprettet netværksgrupper. Vi har fine muligheder for supervision, temadag og kurser, både i organisationen og internt i huset. 

Hvilke ønsker har vi til dig?

  • At du er en aktiv person, som vil tilføje huset nye ideer, inspiration og glæde. I de sidste år har vi i huset arbejdet med emner som sundhed, motion, affaldssortering, fra jord til bord, beboernes selvbestemmelse bl.a. i kontaktpædagogvalg, vandreture og meget andet.
  • At du med nysgerrighed, stor interesse og høj faglighed vil møde vores beboergruppe og favne arbejdet i et tegnsprogsmiljø.
  • At du er uddannet socialpædagog eller har lignende erfaring indenfor området. 

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til at dokumentere i Sensum Bosted og finder dette interessant. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for socialpædagoger aftalt mellem KL og SL.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail til daglig leder Hannah Louise Dahl eller søge viden via vores hjemmeside.

Hvis du kan nikke genkendende til noget af overstående, så send din ansøgning til Hannah Louise Dahl senest søndag d. 23/1. Samtaler forventes afholdt torsdag d. 27/1.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning