Spring til indhold

SOCIALPÆDAGOG - SØBORG

V18 på CFD i Søborg søger en uddannet pædagog/pædagogmedhjælper med lyst til at arbejde i et døgntilbud med unge døve med psykiske og fysiske handicap. 

Tiden går og klokken slår – og på V18 søger vi en ny kollega, der har lyst til at indgå i vores omsorgsfulde og varme personalegruppe, hvor beboerne altid er i centrum. Stillingen er et barselvikariat på 30 timer eller 37 timer. Ansættelse start er den 1. marts.

Beboerne
V18 er et døgntilbud for fire skønne unge døve med vidtgående psykiske og fysiske handicap. Fælles for alle fire er, at de befinder sig indenfor autismespektret, og kan være udadreagerende og selvskadende. Man bliver som medarbejder oplært i de strategier, der er i V18, for at hjælpe beboerne i sådanne situationer. Beboerne er charmerende, varme og tillidsfulde over for personalet, og man kommer hurtigt til at holde af dem. 

Beboerne bor i egen lejlighed og modtager støtte, omsorg og hjælp til personlig pleje med differentieret pædagogik ud fra den enkeltes behov. Da det er en lille beboergruppe, er der tid til at lave aktiviteter med den enkelte beboer, og fordybe sig sammen med dem. Det kan være, at tage på tur, gå i aktivitetsparken, i sportshuset, tage i Snoezelhuset, cykle en tur i nærområdet, gå på shoppetur eller andre ting, hvor man kan være nærværende sammen. 

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du kan tegnsprog på forhånd. Kan du ikke tegnsprog, skal du være indstillet på at lære det på CFD’s interne tegnsprogsuddannelse.

Hos os får du

 • dygtige, engagerede og fagligt kompetente kolleger. 
 • et hus med struktur, der tager udgangspunkt i forståelse af autismespektret, neuropædagogik, gentle teaching og low arousal. 
 • plads til humor i hverdagen. 
 • et tæt samarbejde med en fast teammakker.
 • low arousal generelt i huset og også i samarbejdet medarbejdere i mellem.  
 • løn og øvrige vilkår efter overenskomst med SL.

Derudover vil du få en grundig introduktion til vores hus, beboerne og dine nye kolleger. Vi tror på, at en grundig introduktion er vejen til et godt samarbejde og et godt arbejdsliv. 

Vi forestiller os, at vores nye kollega skal

 • være uddannet pædagog eller pædagogmedhjælper, gerne med erfaring indenfor specialområdet, og have kendskab til neuropædagogik, autisme og low arousal.
 • være empatisk, tålmodig og have god indlevelse i beboerens dagsform.
 • have en professionel tilgang til beboerne og bevare roen i krævende situationer.
 • være reflekterende, initiativrig og åben overfor hverdagens udvikling og udfordringer.
 • have kørekort. 
 • kunne arbejde selvstændigt og tage initiativ indenfor de strukturerede rammer omkring beboerne.
 • være omstillingsparat, ansvarsbevidst og god til tværfagligt samarbejde.
 • være fortrolig med it og digitale medier.
 • være bekendt med dokumentationsarbejde.
 • have en low arousal tilgang til samarbejde med kollegaer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller sende en sms til 5139 7066 (V18).

Send din ansøgning pr. mail til daglig leder gil@cfd.dk senest den 22/1-22 kl. 12. Vi forventer at afholde samtaler i uge 4. 

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning