Spring til indhold

Pædagog til døgntilbud – Søborg

Vi søger en pædagog til en fuldtidsstilling på alle tiders botilbud! På CFD dyrker vi det store i det små. Fællesskab og individ. Tværfaglighed og monofaglighed. Intuition og fordybelse. Vi er en socialøkonomisk, non-profitvirksomhed med mere end 400 medarbejdere fordelt på forskellige adresser i hele landet.

Vi har en række forskellige tilbud på det socialpædagogiske område. Og gennemgående for alle vores tilbud er, at vi vægter kvalitet, faglighed og borgernes med- og selvbestemmelse højt. Du kan blive en del af vores arbejdsfællesskab, for lige nu søger vi en pædagog til Hus 26 i Søborg. Så se her!

Vores arbejdsfællesskab

Det er væsentligt for os, at du som vores nye kollega er nysgerrig og interesseret i at lære beboerne at kende, og at du er nærværende i samværet med dem. Beboerne er alle døve eller har et betydeligt høretab foruden udviklingshæmning. 

Vi har en hverdag, hvor vi arbejder for at motivere beboerne til at bevæge sig og komme ud i den friske luft. Vi har et sportshus og en stor udendørs aktivitetspark på matriklen. Vi tager gerne på tur til Tivoli, på Bakken eller i skoven. Beboerne dyrker motionsløb, ridning og andre aktiviteter ude omkring, og så har vi en rigtig hyggelig kaffeklub på tværs af husene, hvor vores pædagogiske fokus er på relationsdannelse.

Der er således mange skønne muligheder, og det er vigtigt, at du har lyst til at sætte aktiviteter i gang med beboerne, hvor udgangspunktet naturligvis er deres dagsform.

Tegnsprog kan du – ellers lærer du det

Tegnsprog er beboernes modersmål og vores fællessprog. Det er derfor en klar fordel, hvis du kan tegnsprog eller har erfaring med visuel kommunikation. 

Det er dog ingen forudsætning. Hvis du ikke kan det i forvejen, skal du være indstillet på at lære det på CFD's interne tegnsprogsuddannelse.

Vi forestiller os, at du 

  • er uddannet pædagog – gerne med erfaring indenfor specialområdet og med kendskab til neuropædagogik og low arousal
  • har en professionel tilgang til beboerne og bevarer roen i krævende situationer
  • kan arbejde selvstændigt og tage initiativ 
  • er omstillingsparat, ansvarsbevidst og god til tværfagligt samarbejde
  • er fortrolige med it og digitale medier
  • kender til eller er indstillet på at lære forflytningsteknikker
  • kender til dokumentationsarbejde.

Det er en fordel, hvis du har kørekort, men det er ingen forudsætning.

Nysgerrig? 

Er du blevet nysgerrig og vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Steffen, som er leder i Hus 26, på smm@cfd.dk eller 2223 2037.

Steffen har ferie fra 16. juli til 8. august, og i den periode kan du ringe eller sende sms til 5139 7053 som er husets telefon. 

Du kan også læse mere om os her.

Send din ansøgning senest den 18. august til smm@cfd.dk. Vi holder samtaler den 23. og 25. august. 

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst med SL.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.