Spring til indhold

CFD UNOHUSET SØGER 2 PÆDAGOGER, 37 TIMER TIL BOTILBUD

Boligerne på Oktobervej, Unohuset, CFD Søborg søger pr. 1 november eller hurtigst muligt to uddannede pædagoger i 37 timers stillinger. 

Boligerne på Oktobervej rummer seks botilbud, hvoraf vi er Unohuset. Vi er et mindre døgntilbud fordelt i tre huse, med 10 døve voksne med autismespektrumforstyrrelser og Charge syndrom i alderen 26-60 år. Beboernes behov for støtte er meget individuelt, men der er hovedsageligt tale om støtte til daglige gøremål og ledsagelse til aktiviteter. 

Det er ikke en betingelse, at du kan tegnsprog i forvejen, da du vil modtage tegnsprogsundervisning på CFD´s interne tegnsprogsuddannelse, samt modtage information om døves kultur. 

Vi tilbyder:

 • En pædagoguddannet personalegruppe med stort engagement og høj faglighed.
 • Et spændende job med indflydelse på strukturen og arbejdsopgaverne i hverdagen.
 • Engagerede kollegaer i et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Et godt fagligt og engageret samarbejde omkring nogle pragtfulde beboerne.
 • En personalegruppe med højt humør, latter og et godt kollegaskab.

Vores arbejdsområde indeholder bl.a.:

 • at støtte beboerne i at fungere i en hverdag, så de opnår indre balance og livskvalitet.
 • at være bevidste om beboernes selvbestemmelsesret i hverdagen i alle livets aspekter.
 • at sikre beboernes tilknytning til døves miljø og kultur.
 • at støtte beboerne i deres kommunikation, samt arbejde med jeg-støttende kommunikation på mange niveauer.
 • at udarbejde samarbejdsaftaler med den enkelte beboer.
 • at udarbejde faglige vurderinger samt mål i de pædagogiske team.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialpædagog
 • har pædagogiske visioner, faglighed og holdninger samt en anerkendende tilgang.
 • har flair for og lyst til spændende og målrettet pædagogisk arbejde.
 • har fokus på videreudvikling.
 • har et positivt menneskesyn.
 • har en refleksiv tilgang til dine samarbejdspartnere og til dig selv.
 • er indstillet på at arbejde dag, aften og nat (rådighedsvagt) samt hver anden weekend.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for socialpædagoger aftalt mellem KL og SL.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at sende en mail til Mette Præstmark Sørensen på mps@cfd.dk , eller søge viden via vores hjemmeside.

Har du lyst til at arbejde med voksne med autisme og høretab og en personalegruppe med godt samarbejde, så send din ansøgning til mps@cfd.dk senest onsdag d. 22/9.

Samtaler forventes afholdt mandag d. 27/9.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.