Spring til indhold

VI SØGER TO PÆDAGOGER TIL ALLETIDERS BOTILBUD

På CFD dyrker vi det store i det små. Fællesskab og individ. Tværfaglighed og monofaglighed. Intuition og fordybelse. Vi er en socialøkonomisk, non-profit virksomhed med mere end 400 medarbejdere fordelt på forskellige adresser i hele landet.  

Vi har en række forskellige tilbud på det socialpædagogiske område – gennemgående for alle vores tilbud er, at vi vægter kvalitet, faglighed og borgernes med- og selvbestemmelse højt. Du kan blive en del af vores arbejdsfællesskab, for lige nu søger vi to pædagoger til et af vores huse i Søborg. Så se her! 

Den ene stilling er en fast stilling på 30 timer. Den anden er et barselsvikariat på 37 timer.

Vores arbejdsfællesskab
Det er væsentligt for os, at vores nye kolleger er nysgerrige og interesserede i at lære beboerne at kende, og at de er nærværende i samværet med dem. Beboerne er alle døve eller har et betydeligt høretab foruden udviklingshæmning. 

I V18 har vi en hverdag, hvor vi arbejder for at motivere beboerne til at bevæge sig og komme ud i den friske luft. Vi har et sportshus, en stor udendørs aktivitetspark på matriklen og adgang til et Snoozelhus. Vi tager gerne på tur med beboerne til Tivoli, på Bakken eller i skoven. Beboerne dyrker motionsløb, ridning og andre aktiviteter ude omkring, og så har vi en rigtig hyggelig kaffeklub på tværs af husene, hvor vores pædagogiske fokus er på relationsdannelse.
Der er således mange skønne muligheder og det er vigtigt, at du har lyst til at sætte aktiviteter i gang med beboerne, hvor udgangspunktet naturligvis er deres dagsform. 

Tegnsprog kan du – ellers lærer du det

Tegnsprog er beboernes modersmål og vores fællessprog. Det er derfor en klar fordel, hvis du kan tegnsprog eller har erfaring med visuel kommunikation. Det er dog ingen forudsætning.
Men hvis du ikke kan det i forvejen, skal du være indstillet på at lære det på CFD's interne tegnsprogsuddannelse.

Vi forestiller os, at vores nye kolleger skal

  • være uddannet pædagoger – gerne med erfaring indenfor specialområdet og med kendskab til neuropædagogik, low arousal og autismepædagogik
  • have en professionel tilgang til beboerne og bevare roen i krævende situationer
  • have kørekort – det er dog ikke en forudsætning
  • kunne arbejde selvstændigt og tage initiativ
  • være omstillingsparate, ansvarsbevidste og gode til tværfagligt samarbejde
  • være fortrolige med it og digitale medier
  • være bekendte med dokumentationsarbejde.

Nysgerrig? Send os din ansøgning

Er du blevet nysgerrig og vil vide mere, er du velkommen til at kontakte V18 på telefonnummer 51397065 eller sende en mail til Charlotte - cpo@cfd.dk. Efter uge 29 er daglig leder Gitte Dissing Lausten tilbage fra ferie og kan kontaktes på mail - gil@cfd.dk - eller telefon: 2115 0035

Ønsker du at byde ind på det ene eller på begge jobs, skal du sende din ansøgning til Gitte - gil@cfd.dk - senest den 19/8. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 34.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med SL og efter principperne om lokal løndannelse/Ny Løn.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.