Spring til indhold

PÆDAGOG ELLER FAGLÆRER TIL DAGTILBUD/STU I NYBORG 

Har du grønne fingre? Vil du arbejde fra jord til bord? Kan du se dig selv i et økologisk mini-landbrug, hvor du arbejder med døve borgere? Brænder du for høj faglighed i et socialpædagogisk miljø? Vi har det hele og vil med glæde dele det med dig.

Vores dagtilbud, som vi i daglig tale kalder Værkstedet, søger senest 01.02.2023 en kompetent pædagog, der har erfaring med værkstedspædagogisk produktion og samværsaktiviteter. Har du mulighed for at starte før, så sig endelig til. 

Bæredygtighed og økologi

I CFD Nyborg har vi et stort fokus på bæredygtighed og økologi. Vi har 14 økologiske herefordkvæg i stald og på græs – det er derfor vigtigt, at vores nye kollega har kendskab til økologisk landbrug. Som en del af et større kollegafællesskab skal du på Værkstedet samarbejde med os om at instruere og dokumentere korrekt omgang med dyrene for såvel borgere som kolleger fra andre af vores tilbud i Nyborg, så der ikke er fare på færde i den daglige omgang med dyrene. 

På linjen Væksthus og Park vil opgaven sammen med kolleger og borgere desuden være pasning af grønne områder, anlægsarbejde og dyrkning af kartofler og grønsager. I vores væksthus arbejdes med forspiring, såning, vanding, beskæring, opbinding samt dyrkning af frugttræer. Afhængigt af årstiden bliver der fældet og beskåret træer, kløvet og opstablet brænde og leveret brænde til kunder.

Hos os får du ud over en masse frisk luft og alt det grønne en hverdag med:

 • 21 engagerede kolleger med glimt i øjet og let til sjov i en respektfuld omgangstone.
 • et fagligt kontaktteam på 4-5 pædagoger
 • fokus på det gode arbejdsmiljø
 • deltagelse i udvalgsarbejde i en landsdækkende organisation
 • ekstern supervision, relevante kurser og efteruddannelse
 • et højt fagligt pædagogisk fundament.

Introforløb og tegnsprog

Du får naturligvis et omfattende introforløb, så du fra starten får et godt kendskab til stedet, borgerne og fagområdet. 

Tegnsprog er borgernes og nogle af dine kollegers primære sprog. Det er derfor en klar fordel, hvis du kan tegnsprog eller har erfaring med visuel kommunikation. Det er dog ingen forudsætning, men vi forventer, at du er indstillet på at deltage i CFD's interne tegnsprogsundervisning og er motiveret for at lære tegnsprog. 

Vi søger en pædagog eller en faglærer, der

 • har erfaring med værkstedspædagogisk produktion og samværsaktiviteter, hvor brugerinddragelse og udvikling af færdigheder og kompetencer er i fokus. Hænderne, de er skruet rigtigt på.
 • har lyst til at bidrage med holdånd – også på tværs af værkstedslinjerne ved årstidsbestemte spidsbelastninger. 
 • kan varetage komplekse pædagogiske opgaver og udadreagerende adfærd. Vi dækker flere særforanstaltninger og 1:1 borgere.
 • kan og brænder for at arbejde med mål/VUM, pædagogisk dokumentation generelt – samt borgernes individuelle handleplaner. Vi anvender ”Bosted” til dokumentation.
 • har respekt og forståelse for døve og døvblindes sprog og kultur.

Om Værkstedet Skaboeshus

Borgerne ved Værkstedet er alle voksne døve tegnsprogsbrugere med psykiatriske problemstillinger, autisme og/eller andre funktionsnedsættelser af fysisk eller psykisk karakter. Nogle af borgerne har desuden nedsat syn. Dialog, relationsdannelse og en anerkendende tilgang er centrale i vores pædagogiske opgave. 

Enkelte af vores borgere kan have svære dage, som gør, at de kan have en udadreagerende adfærd. Her arbejdes der ud fra et pædagogisk fagligt fundament, som tager afsæt i LA2 (low arousal), KRAP, neuropædagogik, entalisering samt VISO-rapporter.
Tilbuddene er oprettet efter Servicelovens §103, §104 samt STU. Der gives pt. tilbud til 53 borgere, og Værkstedet har i alt 21 fastansatte medarbejdere med en kombination af pædagogisk og faglært håndværksmæssig kompetence.

Værkstedet er en del af CFD's sociale tilbud og har et attraktivt tegnsprogsmiljø, hvor borgere og medarbejdere trives – og hvor mange nytænkende initiativer udvikles i fællesskab.

Spørgsmål og ansøgning

Hvis du er blevet nysgerrig og har fået interesse i at søge stillingen, ser vi gerne, at du kommer på besøg for at se værkstederne og høre mere om stillingen. I den forbindelse vil du også have mulighed for at få svar på dine spørgsmål. Datoer for besøg på Værkstedet, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg, er torsdag 17.11 kl. 13.30 – 14.30 og mandag 21.11 kl.13.30-14.30. Du kan tilmelde dig på mail til værkstedsleder Susanne Eriksen, tlf. 51 39 70 77

Lørdag 26.11. kl.10-15, har vi julestue – åben for alle – hvor du har mulighed for helt uforpligtende at kigge forbi. 

Du skal også sende ansøgning med cv og andre relevante papirer til Susanne Eriksen – senest søndag 27.11 kl. 12.00

Der bliver afholdt samtaler torsdag 08.12.22. Der kan forekomme to samtalerunder. Ansættelsesudvalget består af fire medarbejdere, en borger og værkstedsleder fra CFD Nyborg

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med SL og efter principperne om lokal løndannelse/Ny Løn.

CFD

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for borgere, der er døve, døvblinde eller har et høretab, og som også kan have yderligere funktionsnedsættelser.

På den måde er vi med til at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere, der benytter sig af CFD’s tilbud.

Noget for dig?

Kig ind jævnligt for at se, om vi har en stilling, som passer netop til dig! 

Alle ledige stillinger bliver også slået op på vores Facebookside.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning