Spring til indhold

Praktikant (Ulønnet) - Søborg

CFD Rådgivning, Viden og Udvikling søger en praktikant, som er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse, til et kvalitativt forskningsprojekt, hvor vi undersøger ulighed i høretab. 

Projektet løber over 12 måneder og har til mål at bidrage med ny viden om mennesker med høretab og hvordan de oplever mødet med sundhedssystemet og det kommunale system.

Hvis du kan se dig selv i nedenstående, så læs mere her (pdf):

  • Du er i gang med en lang videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
  • Du har prøvet at udføre kvalitative interviews (fx gennem dit studie)
  • Du har lyst til arbejde med databehandling af kvalitativt materiale
  • Du er ikke bange for at være opsøgende og søge kontakt til potentielle informanter
  • Du kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge arbejdet
  • Du synes det er spændende at blive en del af en to-sproget arbejdsplads, hvor flere kolleger taler tegnsprog (der er ikke krav til at du skal kunne tegnsprog)
  • Du synes det kunne være spændende at være en del af et forskningsprojekt, hvor vi befinder os i et krydsfelt mellem akademiske krav og de fordringer praksis stiller os; vores viden skal gøre en konkret forskel for vores kollegaer, der møder borgerne.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning