Spring til indhold

To stærke socialpædagoger

Vi søger to ny kolleger – socialpædagoger eller med lignende erfaring – til moderne botilbud med rigtig gode faciliteter. Du vil blive en del af et stærkt arbejdsfællesskab med gode muligheder for faglig udvikling, supervision og sparring. Temadage og kurser både i organisationen og internt i huset er også en vigtig del af vores hverdag.  

Som prikken over i’et vil du blive omgivet af en spændende beboergruppe, som du hver dag har rig mulighed for at arbejde med med afsæt i din stærke socialpædagogiske profil. 

Stillingerne er på fuld tid og vi tilbyder et fast 12 ugers fastlagt arbejdsrul og fast ugentlig aftenvagt. Arbejdstiden omfatter dag-, aften- og rådighedsvagter, samt arbejde hver anden weekend. Det er en fordel, hvis du har kendskab til at dokumentere i Sensum Bosted og finder dette interessant. Vi håber, at du kan starte 1. september eller hurtigst muligt derefter.

Fokus på beboernes individuelle behov og drømme

Vi har et stærkt fagligt miljø og fokus på at give borgerne handlemuligheder, så de opnår højst mulig livskvalitet i hverdagen. Vi støtter dem i deres hverdag, både fysisk og psykisk, f.eks. med tavler med piktogrammer, symboler og billeder der er med til at visualisere og strukturere beboernes hverdag. 

Vi tilpasser vores krav til beboerne efter, hvad de kan, hvad de ikke kan og hvor de muligvis har potentiale til at lære. Deres zone for nærmeste udvikling. Og så er vi meget optagede af deres drømme, så dem skal du være indstillet på at arbejde med hver dag, hele tiden.

Beboernes behov for støtte er meget individuelt og vores arbejdsopgaver favner derfor bredt. Fælles for dem alle er, at de er tegnsprogsbrugere i alderen 29-79 år med udviklingshæmning. 

Kommunikation og sprog

Tegnsprog er beboernes modersmål og vi bruger det derfor i kommunikationen med dem og deres pårørende samt mellem os kolleger. 

Derudover benytter vi os meget af visuelt støttende kommunikation og it. Hvis du ikke kan tegnsprog i forvejen, vil du modtage både tegnsprogsundervisning på CFD´s interne tegnsprogsuddannelse, hvor du også vil få information om døves kultur. 

Fysiske rammer i top ude og inde

Vi har fantastiske omgivelser med egen udendørs aktivitetsplads, sansehave, sportsrum, mødelokaler og egen café. Vi afholder et væld af fællesarrangementer og fester såsom motionsdag, julefrokoster, påskefrokost etc. og så tilbyder vi desuden ferie for beboerne, der er tilpasset deres behov. 

Boligerne på Oktobervej rummer seks botilbud – vi er hus 26 og 28. Vi er en del af en velfungerende organisation, som giver os gode muligheder for sparring og vidensdeling på tværs af husene. Vi har bl.a. oprettet netværksgrupper.

Vi arbejder med en beboergruppe, hvor nogle bruger hjælpemidler som kørestol eller loftlift – med et stærkt fokus på arbejdsmiljø sørger vi for, at du kan komme på forflytningskurser og vores normering gør, at du kan arbejde samvittighedsfuldt både med beboernes fysiske og psykiske udfordringer. 

Det er en fordel, hvis du har kendskab eller som minimum interesse for neuropædagogik. 

Engagement, indflydelse og høj faglighed

Vi forestiller os desuden, at du er en aktiv person, som vil tilføje huset nye ideer, inspiration og glæde. I de sidste år har vi arbejdet med emner som sundhed, motion, affaldssortering, fra jord til bord, beboernes selvbestemmelse bl.a. i kontaktpædagogvalg, vandreture og meget andet. 

Hos os får du stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og en masse kollegaer, som brænder for at skabe en tryg, sjov og varm hverdag for vores beboere.

Vi kan tilbyde dig kollegaer i en velfungerende personalegruppe med stort engagement og høj faglighed. Vores udskiftning er sjælden og vi har derfor et langt kendskab til beboerne og hinanden. 

Var det noget? Send os din ansøgning

Ansøgninger skal sendes til daglig leder Steffen på smm@cfd.dk senest d. 30/6. Vi afholder samtaler i uge 27.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Steffen på mail.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende Overenskomst for medarbejdere beskæftiget med pædagogiske arbejde ved CFD. Indgået mellem Socialpædagogerne Storkøbenhavn og CFD.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning