Spring til indhold

To kontaktpersoner – Aarhus

På vegne af Aarhus Kommune søger vi to kontaktpersoner til to stillinger på hhv. tre-en-halv timer og seks timer om ugen. I begge tilfælde er det to ældre mænd med syns- og hørenedsættelse i Aarhusområdet, som har brug for ledsagelse og beskrivelse af omgivelserne samt støtte til kommunikation. Begge kommunikerer med dansk tale. 

Stilling 1 – Viby

Seks faste ugentlige timer, fordelt på tre dage om ugen. Arbejdet vil primært foregå i dagtimerne i hverdagen, men andre tider og dage kan også forekomme. 

Manden er 81 år og bor i egen bolig i Viby. Han er næsten blind og har stærkt nedsat hørelse. 

Stilling 2 – Højbjerg

Stillingen er på tre-en-halv timer om ugen, hver torsdag. Arbejdet vil primært foregå i dagtimerne i hverdagen, men andre tider og dage kan også forekomme.

Manden er 75 år og bor i egen bolig. Han er blind og har stærkt nedsat hørelse. 

Arbejdsopgaverne

Arbejdet tager udgangspunkt i mandens bolig. For begge stillingers vedkommende er arbejdsopgaverne ledsagelse, beskrivelse af omgivelserne (synsbeskrivelse) samt støtte til kommunikation i forbindelse med 

  • gåture
  • indkøb af dagligvarer
  • fritidsaktiviteter
  • betjening af computer
  • oplæsning af breve og bøger
  • lægebesøg mv.

Vi forventer, at du er

  • rolig, robust og tålmodig
  • god til at formidle og synsbeskrive eller har lyst til at lære det
  • fortrolig med at betjene en computer
  • villig til at lære nyt i tæt samspil med et andet menneske.

Oplæring sker ved manden selv og gennem instruktion og undervisning fra den tilknyttede døvblindekonsulent. Som kontaktperson vil du løbende blive inviteret til at deltage i kursusdage, hvor du også vil møde andre kontaktpersoner.

Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka to-en-halv timers varighed) hjemme ved din egen computer, som giver en introduktion til arbejdet.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her.

Aarhus Kommune er ansættende myndighed, og du bliver indplaceret på løntrin 11 – 135,60 kr. i timen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte døvblindekonsulent Mikkel Ellefsen tlf. 2115 1667.

Send din ansøgning og CV til mke@cfd.dk snarest muligt og senest den 30. januar

Husk at skrive, hvilken af stillingerne, du søger  eller om du er interesseret i begge to.

Samtaler afholdes løbende, og stillingen vil blive besat hurtigst muligt.

Hvis du ikke har hørt fra os senest den 15. februar 2022, er stillingerne besat til anden side.

OBS: Skriv gerne i din ansøgning, om vi må gemme dine oplysninger. Så kan vi kontakte dig, hvis vi får en ledig stilling i området på et senere tidspunkt. Din ansøgning gemmes i to år, og du kan til enhver tid bede os om at slette den.

 

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning