Spring til indhold

To pædagoger (eller lignende) til botilbud - Nærum

Vi har omstruktureret ressourcerne og søger derfor nu to nye kolleger med en pædagogisk eller anden relevant uddannelse til Døvblindehuset i Nærum.

Døvblindehuset er et bo- og dagtilbud for voksne med medfødt eller erhvervet døvblindhed samt yderligere funktionsnedsættelser.

Tegnsprog er borgernes og dine døve kollegers primære sprog. Det er ikke en forudsætning, at du kan tegnsprog i forvejen, men du skal være indstillet på at lære det på CFD's interne tegnsprogsuddannelse.

Døvblindehuset er en spændende arbejdsplads med et specifikt speciale, der giver mulighed for at lære nyt, og sidenhen fordybe sig i detaljer omkring den enkelte borger eller på tværs af specialet. 

Vi er i gang med at bygge 12 nye lejligheder på matriklen, så vi har aktuelt fokus på visionerne for Døvblindehuset i fremtiden, både hvad angår vores fysiske rammer, de pædagogiske aktiviteter og tilbuddet til borgerne.

Vi søger to kolleger, som

 • er fagligt velfunderede med en uddannelse som socialpædagog eller lignende
 • har en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne
 • har lyst til at udvikle tilbuddet i tæt samarbejde med borgerne og kolleger
 • har gode samarbejdsevner i forhold til borgerne, pårørende og kolleger
 • kan håndtere en uforudsigelig hverdag med fokus på borgernes individuelle mål, ønsker og behov
 • kan arbejde 37 timer pr. uge med skiftende arbejdstider og samt hver anden weekend.

Vi tilbyder

 • Et spændende speciale
 • En tosproget arbejdsplads med dansk og tegnsprog
 • Kurser i tegnsprog og døves kultur
 • Obligatorisk grunduddannelse i døvblindepædagogik
 • En årsnorm til forberedende arbejde så du kan koncentrere dig om samværet med borgerne, når du møder ind til din pædagogiske praksis
 • Et team af erfarne kolleger, der glæder sig til at byde dig velkommen.

Mere information og ansøgning

Her kan du læse mere om Døvblindehuset og om døvblindespecialet.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller gerne vil besøge os, kan du kontakte stedfortræder Lone Plougmann på 2443 4479 eller lep@cfd.dk.

For stillingerne gælder overenskomst for medarbejdere beskæftiget med pædagogiske arbejde ved CFD. De ønskes besat 1. november eller hurtigst muligt.

Send din ansøgning snarest muligt til stedfortræder Lone Plougmann lep@cfd.dk. Vi afholder jobsamtaler løbende. 

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning