Spring til indhold

TO SOCIALPÆDAGOGER TIL DØGNTILBUD – NYBORG 

En af vores kolleger er fløjet videre – og samtidig er storken landet hos os i CFD Nyborg! Vi har derfor brug to kompetente socialpædagoger til hhv. en fast stilling og et barselvikariat på vores spændende arbejdsplads.

Det kan være dig, hvis du brænder for høj faglighed i et socialpædagogisk miljø. Hvis du ønsker at arbejde i veltrimmede rammer i en større organisation. Og hvis du har lyst til at være en del af en ambitiøs og sjov medarbejdergruppe, hvor faglighed og udvikling konstant er i fokus.

Vi søger snarest to socialpædagoger til vores døgnafdelinger i Nyborg. Vi har brug for to nye kolleger, der ser det som en fordel og en livsstil at have skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend. Stillingerne er på 32-37 timer. 

Vi kan tilbyde

 • et spændende job med både ansvar og udfordringer
 • mulighed for direkte indflydelse og plads til nyskabende initiativer i en flad struktur med nærledelse
 • kolleger med socialpædagogisk faglighed indenfor neuropædagogik, KRAP, LA, LA2 og mentalisering 
 • en fantastisk, unik og herlig beboergruppe 
 • ekstern supervision, relevante kurser og efteruddannelse
 • gode fysiske rammer og naturskønne omgivelser
 • mulighed for at lære tegnsprog
 • et grundigt introforløb, så du fra starten får et godt kendskab til stedet, beboerne og fagområdet.

Beboerne og vores sprog

Beboerne er voksne døve med funktionsnedsættelser som f.eks. udviklingshæmning, psykiatriske problemstillinger, autismespektrumforstyrrelse eller synstab.

Tegnsprog er beboernes og nogle af dine kollegers primære sprog. Det er derfor en fordel, hvis du kan tegnsprog eller har erfaring med visuel kommunikation. Hvis du ikke kan tegnsprog, skal du være indstillet på at lære det på CFD's interne tegnsprogsuddannelse og gennem sidemandsoplæring.

Alle beboerne har behov for støtte i de fleste af livets sammenhænge i forhold til dagligdagens gøremål, men i lige så høj grad i forhold til aktiviteter, madlavning og i sociale sammenhænge. Støtten tager afsæt i den enkeltes funktionsniveau. 

De fleste beboere er tilknyttet intern dagbeskæftigelse.

Vi søger to kolleger, som 

 • er uddannede pædagoger
 • har lyst til at gøre deres indflydelse gældende i en personalegruppe med et højt fagligt niveau og deltage i teamsamarbejde
 • har en faglig tilgang til dokumentation, målarbejde – både skriftligt og i praksis – og kan arbejde med beboernes individuelle handleplaner
 • har respekt og forståelse for døve og døvblindes sprog og kultur
 • synes det er naturligt at arbejde med Low Arousal og konfliktnedtrappende tilgang
 • kan reflektere over egen og andres praksis og aktivt indgå i udviklingsarbejde
 • har kørekort
 • holder af, at beboerne har et aktivt liv, og at der er mange aktiviteter.

Du må også meget gerne have erfaring med KRAP, LA, LA2 og visuel kommunikation, som f.eks diverse tavlesystemer/dagsstrukturer som SCAN HOW, Boardmaker eller lignende.

Mere information og ansøgning

Du kan læse mere om CFD Nyborg her.

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at besøge os, kan du fra 22. juli kontakte daglig leder Lis Flensburg på 2162 7109 eller lfl@cfd.dk

Send din ansøgning med cv og andre relevante papirer senest søndag den 11. august til Lis Flensburg på lfl@cfd.dk.

Der bliver afholdt samtaler mandag den 19. august. Ansættelsesudvalget består af tillidsrepræsentanten, to medarbejdere og to ledere.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for medarbejdere beskæftiget med pædagogisk arbejde ved CFD indgået mellem Socialpædagogerne Storkøbenhavn og CFD.

CFD

CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for borgere, der er døve, døvblinde eller har et høretab, og som også kan have yderligere funktionsnedsættelser.

På den måde er vi med til at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere, der benytter sig af CFD’s tilbud.

Noget for dig?

Kig ind jævnligt for at se, om vi har en stilling, som passer netop til dig! 

Alle ledige stillinger bliver også slået op på vores Facebookside.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning