Spring til indhold

VÅGEN NATTEVAGTs vikar TIL DØGNTILBUD – NYBORG

Vi søger en vågen nattevagtsvikar til en spændende socialpædagogisk arbejdsplads på Skaboeshus i Nyborg snarest. Stillingen er i tidsrummet 22.45 og 7.15.

Der bor 13 voksne tegnsprogsbrugere mellem 19-33 år i døgnafdeling 107. De har alle særlige behov af varierende karakter på grund af udviklingshæmning, kognitive vanskeligheder, psykiatriske problemstillinger eller døvblindhed. Alle har brug for pædagogisk støtte, omsorg og hjælp til udvikling af selvstændighed i forbindelse med almindelige dagligdags gøremål. 

Nogle af beboerne kan have udadreagerende adfærd hvilket kræver, at du både kan rumme, og arbejde ud fra den enkeltes behov. Den pædagogiske opgave består i høj grad af dialog og relationsdannelse, hvor der benyttes anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang.

Beboernes og nogle af dine kollegers sprog er tegnsprog. Derfor vil kendskab til tegnsprog eller anden særlig kommunikationserfaring være en fordel, men ikke en forudsætning. Alle ansatte får undervisning i tegnsprog på CFD’s interne tegnsprogsuddannelse. 

Opgaver som nattevagt

 • Almindeligt opsyn med beboerne
 • I udgangspunktet sover alle beboere om natten, og der er vanligvis ingen plejeopgaver
 • Samtaler med og omsorg for beboere efter behov
 • Skærpet opsyn med to beboere og bære alarm 
 • Praktiske opgaver, diverse rengøringsopgaver, egenkontrol, brødbagning til morgenmad
 • Deltagelse i morgenrutiner med det øvrige personale i mindre omfang 

Vi søger en medarbejder der

 • er mødestabil, udviser ansvar og er pligtopfyldende
 • kan arbejde selvstændigt, trives med alenearbejde og rutineopgaver
 • er rummelig og psykisk robust
 • er positiv, engageret og initiativrig
 • arbejder efter indgåede aftaler, procedurer og strategier
 • kan spille med i forhold til CFD Nyborgs kultur og samarbejdet med øvrige afdelinger 
 • har respekt og forståelse for døve og døvblindes sprog og kultur
Læs mere om os og resten af CFD her. 

Flere oplysninger og ansøgning


Hvis du er interesseret så kontakt afdelingsleder i 107 Rikke Koch-Poulsen på 5139 7084 eller rkp@cfd.dk. Send gerne din ansøgning snarest muligt til afdelingsleder Rikke Koch-Poulsen på 5139 7084 eller rkp@cfd.dk

Vi afholder samtaler løbende. 

Løn- og ansættelsesforhold efter CFD's overenskomst med SL og efter principperne om lokal løndannelse/ny Løn.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.