Vikarer – CFD Egebækhus 

Vi søger timelønnede vikarer til varetagelse af pleje- og omsorgsopgaver i vores botilbud for ældre døve og døvblinde beboere i Nærum. 

Egebækhus har vi så hurtigt som muligt brug for personer med store varme hjerter og hænder, rappe fødder og med lyst til at kommunikere på tegnsprog sammen med beboerne og kollegaerne. 

Vi søger:

  • tilkaldevikarer til når vi mangler hjælp ved sygdom og ferier.
  • tilkaldevikarer der kan arbejde om natten ved sygdom og ferier.
  • faste vikarer der kan arbejde hver 2. eller 3. weekend dag eller aften.
Hvis du kan imødekomme ovenstående, så skriv en ansøgning til os. Vi stiller ingen krav vedrørende uddannelse. 

Tegnsprog lærer du, hvis du ikke kan det


Det er ikke et krav, at vikarer skal kunne tegnsprog ved ansættelsen. Vi tilbyder lokal undervisning på begynderniveau, yderligere tilbydes 1-2 ugers kursus i tegnsprogsundervisning, hvor undervisningen foregår centralt fra sammen med andre nyansatte i CFD.  

Er din nysgerrighed vækket, så er du velkommen til at kontakte os og få svar på dine spørgsmål. Vi tager gerne imod dig, hvis du vil komme forbi på besøg og hilse på os, der bor eller arbejder her. 

Henvendelse kan rettes til virksomhedsleder Conny Møller på telefon 3055 8204 eller mail.

Ansøgning sendes til virksomhedsleder Conny Møller på mail. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Deadline for ansøgning 13.6.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med FOA og efter principperne om lokal løndannelse/Ny Løn.

CFD

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller kombineret høre- og synstab samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.