Spring til indhold
Billede af skilt med CFD's logo

navn Og logo

I 2013 skiftede vi navn fra Center for Døve til CFD.

Bogstaverne CFD står ikke for noget som sådan. De udgør en kombination, som danner et ordbillede i sig selv (ligesom for eksempel DSB, DR og SAS), men naturligvis er bogstaverne ikke tilfældige. De knytter an til vores tidligere navn og dermed vores lange historie.

En af grundene til navneskiftet var, at organisationen nu efterhånden var placeret på 11 forskellige adresser landet over. Vi var og er således ikke et center eller en enhed med én bestemt placering.

En anden grund var, at vi var begyndt at åbne for mulighederne for, at også andre brugergrupper end døve tegnsprogsbrugere kan få udbytte af vores tilbud, som personer med døvblindhed (hvoraf de færreste er tegnsprogede) og personer med høretab.

Det er en udvikling, der fortsætter, selvom døve tegnsprogsbrugere traditionelt har været og vil fortsat være vores vigtigste målgruppe.

Vores tegnnavn

Vores tegnnavn udføres med en hånd med de første tre fingre, håndfladen lodret og udad. Hånden føres nedefter i en bølgende bevægelse.

Tegnets håndform og bevægelse er den samme som i tegnet for Danmark – blot vendt udad og med en lodret bevægelse i stedet for en vandret. Det symboliserer, at CFD er en organisation, der dækker hele landet.

De tre fingre i tegnet henviser desuden til de tre farver i logoet og dermed til CFD’s tre virksomhedsområder. Samtidig minder tegnet i sin udførelse om tegnet for farver og gør koblingen til logoets tre farver endnu tydeligere.

Ved at finde et navnetegn i stedet for at stave navnet C-F-D i håndalfabetet, som man gør med for eksempel SAS, DDL, FDDB og KL, understreges respekten for tegnsprog som et selvstændigt og ligeværdigt sprog.

Vores logo

Tanken bag CFD's logo er at fremhæve elementer som samarbejde og relationer, og samtidig vise at vi er én samlet organisation med tre forskellige virksomhedsområder.

Hvert bogstav i logoet er sammensat af en farvet form og en grå form. De to former overlapper hinanden, og tilsammen danner de et hele.

Mødet mellem de to farver, som bliver til en tredje farve, hvor de overlapper, symboliserer bl.a. mødet mellem CFD’s medarbejdere og brugerne af vores tilbud. Her opstår der noget særligt, når to parter kommer i kontakt med hinanden.

Den røde, orange og blå farve i logoet kan direkte tolkes som de tre forskellige virksomhedsområder på CFD, nemlig Sociale Tilbud, Rådgivning og Tolkebooking.

Den grå farve symboliserer i den forbindelse de tværgående dele af organisationen.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD Tolkebooking

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning