Spring til indhold
Nærbillede af smilende mand set fra siden, der udfører et tegn med højre hånd.

30-09-2016  |  Tegnsprogskurser i 2017

Næste år tilbyder CFD 21 muligheder for at blive dygtig(ere) til tegnsprog. Dem kan du læse om i det nye kursuskatalog.

CFD’s tegnsprogskurser er åbne for både egne medarbejdere og for eksterne deltagere.

Kurserne varer en uge, enten fem dage i træk eller fordelt på hhv. tre og to dage.

Alle kurserne foregår på CFD i Søborg. To af dem har dog to dage i Nyborg.

Prisen for et ugekursus er 5000 kr., og kurserne ligger på 12 forskellige niveauer. Hvis du er interesseret i at deltage, men er i tvivl om hvilket niveau, der passer dig, er du velkommen til at kontakte underviserne på ;tsu@cfd.dk. Her kan du også henvende dig, hvis du har andre spørgsmål om kurserne.

Udover selve tegnsprogskurserne tilbyder CFD en tredages introduktion til "døveverdenen" med besøg hos en række centrale organisationer på døveområdet og med pålæg om døves kultur og historie.

Endelig tilbyder CFD træning i aflæsning og dialog på kortere kurser hen over tre formiddage.

Du kan læse mere om CFD’s tegnsprogskurser i dette katalog.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning