Spring til indhold
En ældre kvinde sidder og kigger ned på noget, mens hun taler tegnsprog. En kvinde sidder ved siden af hende.

Specialrådgivning

Ældrevejledningens tilbud retter sig både mod ældre døve og deres nære omgivelser.

Ældre døve borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland vil, når de fylder 65 år, blive kontaktet af ældrevejlederen med tilbud om et orienterende besøg. Dette sker dog kun, hvis bopælskommunen har indgået aftale med CFD.

I det øvrige Danmark dækkes ældrevejledningen af Danske Døves Landsforbund, der har fået satspuljer til formålet.

Desuden har enkelte kommuner i Jylland deres eget tilbud om ældrevejledning, for eksempel Aalborg, Aarhus og Fredericia. Døvekonsulenterne kan give yderligere oplysninger om lokale tilbud.

Bred vifte af tilbud

Ældrevejledningens tilbud til ældre døve i Region Hovedstaden og Region Sjælland omfatter blandt andet følgende:

  • besøge og kommunikere direkte med den ældre døve på tegnsprog

  • rådgive og vejlede den ældre døve om rettigheder og muligheder for støtte

  • hjælpe med ansøgninger om fx hjælpemidler

  • være bisidder hos læge, tandlæge, øjenlæge, optiker osv.

  • støtte i forbindelse med sygdom eller ved hospitalsindlæggelse

  • information om ældre døves vilkår, kommunikation og behov for støtte til andre professionelle og de ældres netværk.

Direkte kommunikation uden brug af tegnsprogstolk

Ældre døve har ofte begrænset erfaring med kommunikation gennem tegnsprogstolk, fordi de har været vant til at skulle klare sig selv.

Derfor er det en fordel, at ældrevejlederen er i stand til at kommunikere frit og direkte på tegnsprog med den ældre døve borger.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.