Kvinde står ved storskærm og holder oplæg.

Bistand til fagfolk

Døvblindekonsulenterne yder også rådgivning og bistand til andre professionelle i kontakt med personer med erhvervet døvblindhed.

Det drejer sig blandt andet om:

  • Rådgivning om og undervisning i kombineret sansetab

  • Udredning og vurdering af funktionsnedsættelsen

  • Rådgivning om muligheder for kompensation
     
  • Rådgivning og etablering af kontaktpersonordningen, jævnfør Lov om social service §98 

  • Supervision og undervisning til døvblindblevnes kontaktpersoner.

Kontakt nærmeste konsulentkontor, hvis du har behov for yderligere information.

Desuden afholder døvblindekonsulenterne en række kurser om erhvervet døvblindhed. Se boksen til højre på skærmen.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Kurser

Pga. coronasituationen er der endnu ikke planlagt egentlige kurser for 2021. Mens vi arbejder på at finde egnede måder at afholde vores kurser på, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulenterne, hvis du har ønsker om undervisning eller oplæg.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.