Puslespilsbrikker der danner ordet DØVBLINDHED

MØDE I FAGLIGT NETVÆRK OM ERHVERVET DØVBLINDHED 2021

Virtuelt møde torsdag den 20. maj 2021 fra 10.00 til 14.00.

Pris for deltagelse: 200 kr.

Link til mødet udsendes 17. maj.

Download program som pdf.

Program

10.00: Ankomst i Teams

10.15: Velkommen
Anette Rud Jørgensen, faglig leder, CFD

10.30: Præsentationsrunde

10.50: Pause (frisk luft, bevæg dig)

11.00: Oplæg: Mental sundhed i alderdommen og betydning for hverdagslivet
Louise Kathrine Folker Christensen, Center for humanistisk sundhedsforskning, Saxo Instituttet, Københavns Universitet
Hvilke faktorer har betydning for et godt ældreliv og hvordan påvirker alderdommen den mentale sundhed og dermed også hverdagslivet? Herunder også et kig på risikofaktorer såsom ensomhed, social isolation og digital marginalisering.

12.00: Frokost

12.30: Oplæg: At ældes med kombineret syns- og høretab
Karin Moreau Andersen og Eva Oltmann, Døvblindekonsulenter, CFD
I dette oplæg skal vi høre om de udfordringer et kombineret syns- og høretab giver for ældre mennesker. Hvilken betydning kan døvblindhed have for den ældres mulighed for at bibeholde et aktivt og meningsfyldt liv? Og hvordan kan den tidlige indsats forbygge mistrivsel som fx social isolation, inaktivitet og depression. 

13.10: Pause (frisk luft, bevæg dig)

13.20: Hils på dine lokale samarbejdspartnere
Dialog i virtuelt grupperum
Hvad kan vi bruge hinanden til og hvornår? Nye vigtige fokusområder, arbejdsgange, henvisningsprocedure eller andet?

14.00: Tak for i dag

Ledelse

Fungerende områdechef

Kurt Faber-Carlsen

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

CI og døvblindhed

Rapport fra en undersøgelse af, hvilken betydning et CI har for personer, der har erhvervet døvblindhed. 

Rapport om CI og døvblindhed

Pixiudgave af rapport om CI og døvblindhed

Casebeskrivelser af borgere med CI og døvblindhed

Blog

Læs døvblindekonsulenternes blog cfdblogger.dk

Kurser

Pga. coronasituationen er der endnu ikke planlagt egentlige kurser for 2021. Mens vi arbejder på at finde egnede måder at afholde vores kurser på, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulenterne, hvis du har ønsker om undervisning eller oplæg.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.