Spring til indhold
Puslespilsbrikker der danner ordet DØVBLINDHED

Virtuelt MØDE I FAGLIGT NETVÆRK OM ERHVERVET DØVBLINDHED 2022

CFD’s døvblindekonsulentordning inviterer til virtuelt møde i Fagligt Netværk om erhvervet døvblindhed den 19. maj 2022.

Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed er et fagligt forum for professionelle, der arbejder med mennesker med erhvervet døvblindhed/kombineret sansetab. Netværket mødes en gang årligt til et heldagsmøde. 

Målgruppen for netværket er primært synskonsulenter, hørekonsulenter og døvblindekonsulenter, men også repræsentanter fra forskningsmiljøer og andre fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen, er velkomne i netværket.

Netværket har eksisteret siden 1997, og mange har været med længe, men også nye kommer løbende til.

Netværket blev i sin tid oprettet på CFD (dengang Center for Døve). Fra 2011 til 2017 stod Socialstyrelsen for at arrangere møderne, og fra 2019 kom ansvaret for netværket tilbage til CFD igen. 

Mødet i år markerer derfor et jubilæum, fordi det er nummer 25 i rækken (mødet i 2020 blev aflyst pga. coronasituationen).

Netværksmødet finder sted torsdag den 19. maj fra 10.00 til 14.00 via Zoom.

Prisen for deltagelse er 200 kr.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5. maj 2022.

Tilmeld dig netværksmødet her

Program

10.00: Ankomst i Teams

10.15: Velkommen
Anette Rud Jørgensen, faglig leder, CFD

10.30: Præsentationsrunde

10.50: Pause (frisk luft, bevæg dig)

11.00: Oplæg: Svækkede ældre og deres voksne børn 
Andreas Nikolajsen, cand.psych. og ph.d.-studerende, Fonden Ensomme Gamles Værn.
En god relation til voksne børn har stor betydning for svækkede ældre mennesker. Opstår konflikter eller brud mellem gamle forældre og voksne børn, har det både praktiske og følelsesmæssige konsekvenser. Oplægget omhandler den ofte komplicerede relation, gamle svækkede forældre har til deres børn. Hvad der sker, når det går galt, og hvilken rolle professionelle kan, og ikke kan, spille i konflikten.

12.30: Frokost

13.00: Oplæg: Praksiserfaringer med pårørendesamarbejde på døvblindeområdet 
Karin Moreau Andersen , døvblindekonsulent, CFD
Arbejdet med ældre døvblindblevne indebærer ofte et samarbejde med enten en ægtefælle og/eller voksne børn. Hvilke styrker og udfordringer ligger der i dette møde, og hvilke forventninger knytter der sig til de pårørendes involvering? Oplæg og små filmede interviews med en syns – og hørekonsulent samt en pårørende, vil danne grundlag for en drøftelse i mindre grupper.

14.00: Tak for i dag

Download program (pdf)

Tilmeld dig netværksmødet her

Læs mere om Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed (pdf)

Ledelse

Portræt af Ole Wøssner
Chef
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk

Faglig ledelse

Områdeleder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Ældre med kombineret syns- og høretabInformation og gode råd om ældre med kombineret syns- og høretab.

Download hæftet her.

Ungdomsliv med Usher syndrom

En undersøgelse af, hvordan unge med Usher syndrom oplever deres dagligdag med erhvervet døvblindhed.

Rapport om Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

Pixiudgave af rapport om Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

CI og døvblindhed

En undersøgelse af, hvilken betydning et CI har for personer, der har erhvervet døvblindhed. 

Rapport om CI og døvblindhed

Pixiudgave af rapport om CI og døvblindhed

Casebeskrivelser af borgere med CI og døvblindhed

Blog

Læs døvblindekonsulenternes blog cfdblogger.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning