Spring til indhold
Puslespilsbrikker der danner ordet DØVBLINDHED

Virtuelt MØDE I FAGLIGT NETVÆRK OM ERHVERVET DØVBLINDHED 2023

CFD’s døvblindekonsulentordning inviterer til virtuelt møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed den 11. maj 2022.

Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed er et fagligt forum for professionelle, der arbejder med mennesker med erhvervet døvblindhed/kombineret sansetab. Netværket mødes en gang årligt til et heldagsmøde. 

Målgruppen for netværket er primært synskonsulenter, hørekonsulenter og døvblindekonsulenter, men også repræsentanter fra forskningsmiljøer og andre fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen, er velkomne i netværket.

Netværket har eksisteret siden 1997, og mange har været med længe, men også nye kommer løbende til.

Netværket blev i sin tid oprettet på CFD (dengang Center for Døve). Fra 2011 til 2017 stod Socialstyrelsen for at arrangere møderne, og fra 2019 kom ansvaret for netværket tilbage til CFD igen. 

Netværksmødet i år finder sted torsdag den 11. maj fra 10.00 til 14.10 via Zoom.

Prisen for deltagelse er 200 kr.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 2. maj 2023.

Tilmeld dig netværksmødet her

Program

9.45: Ankomst i Zoom

10.00: Velkommen
Anette Rud Jørgensen, faglig leder, CFD

10.15: Præsentationsrunde

10.35: Pause (få lidt frisk luft, bevæg dig)

10.45: Oplæg: Fortæl for livet 
Karin Moreau Andersen, døvblindekonsulent, CFD
Gennem projekt ”Fortæl for livet” møder vi tre ældre borgere med aldersrelateret erhvervet døvblindhed, der fortæller om hvordan det påvirker deres dagligdagsliv.

11.15: Pause (få lidt frisk luft, bevæg dig)

11.25-12.25: Oplæg: Resiliens og oplevelse af sammenhæng
Litte Due Frehr, psykolog, CFD
Resiliens er når man ikke giver op, vedbliver at håbe – og er i stand til at omskabe nederlag og skuffelser til konstruktive erfaringer. Mennesker fødes med forskellige grader af resiliens. Kan vi finde en model, som giver bedre forståelse af den enkeltes håndtering af udfordringer/belastninger - og et bud på, hvorledes man kan forsøge at understøtte den enkeltes resiliens positivt? 

12.25-13.05: Frokost

13.05-14.05: Gruppedrøftelser med udgangspunkt i dagens oplæg og egen praksis.

14.05-14.25: Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB)
Dorte Skipper, projektleder og Bitten Rasch, koordinator telekommunikation, FDDB
Orientering om foreningens tilbud til ældre med erhvervet døvblindhed. 

13.50-14.10: Drøftelse af fremtidig mødeform – fordele og ulemper ved online og fysiske møder.

14.10: Tak for i dag

Download program (pdf)

Tilmeld dig netværksmødet her

Ledelse

Portræt af Ole Wøssner
Chef
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk

Faglig ledelse

Områdeleder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Ældre med kombineret syns- og høretabInformation og gode råd om ældre med kombineret syns- og høretab.

Download hæftet her.

Ungdomsliv med Usher syndrom

En undersøgelse af, hvordan unge med Usher syndrom oplever deres dagligdag med erhvervet døvblindhed.

Rapport om Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

Pixiudgave af rapport om Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

CI og døvblindhed

En undersøgelse af, hvilken betydning et CI har for personer, der har erhvervet døvblindhed. 

Rapport om CI og døvblindhed

Pixiudgave af rapport om CI og døvblindhed

Casebeskrivelser af borgere med CI og døvblindhed

Blog

Læs døvblindekonsulenternes blog cfdblogger.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning