Foto af Fuglsangcentret

Grundkursus om erhvervet kombineret høre- og synstab

Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia
9.-10. december 2019 samt 21.-22. januar 2020 (fire kursusdage)
Pris: 7600 kr. (inkl. fuld forplejning og overnatning) 
Arrangører: CFD, FDDB og Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Tilmelding (senest 1. oktober)

Arbejder du med børn, unge eller ældre mennesker, der ser OG hører dårligt?

Så kan dette grundkursus om erhvervet kombineret syns- og høretab være noget for dig.

Både børn, unge og ældre kan rammes af et alvorligt kombineret syns- og høretab – også kaldet erhvervet døvblindhed. Hos personer under 65 år er årsagen typisk Usher syndrom. For ældre mennesker er det ofte aldersrelaterede syns- og høreproblemer, der ligger til grund.

Hos langt de fleste af disse personer forværres synet og/eller hørelsen over tid. Fælles for dem alle er, at de kan opleve store vanskeligheder i forhold til at opretholde meningsfulde aktiviteter og et socialt liv på lige vilkår med andre.

Et alvorligt kombineret syns- og høretab giver store problemer med kommunikation, tilegnelse af information og at færdes på egen hånd. Risikoen for social isolation er derfor høj, ligesom fysisk og psykisk mistrivsel – og i sidste ende sygdom – kan blive en konsekvens.

På dette kursus får du viden om kombineret syns- og høretab og om konsekvenserne af denne funktionsnedsættelse. Du får også kendskab til mulighederne for støtte og kompensation samt til færdigheder i forhold til alternative kommunikationsformer, synsbeskrivelse, ledsageteknik med mere.

Kurset er sammensat af oplæg og praktiske øvelser med plads til refleksion samt deling af egne erfaringer. Som oplægsholdere vil du møde en række specialister, som enten er fageksperter, eller som selv lever med funktionsnedsættelsen.

Kursets indhold

Erhvervet døvblindhed
En introduktion til erhvervet døvblindhed hos børn, unge og ældre. Erhvervet døvblindhed kan optræde på meget forskellige måder i alle aldersgrupper. Derfor er gruppen af mennesker med erhvervet døvblindhed en meget heterogen gruppe. I oplægget præsenteres bl.a. typiske årsager til og konsekvenser af at leve med erhvervet døvblindhed.
Bettina Kastrup Pedersen, pædagogisk konsulent, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Region Nordjylland, og Trine Skov Uldall, faglig koordinator, CFD Rådgivning

Egne erfaringer med erhvervet døvblindhed
”Jeg blev funktionel døvblind som 20-årig, men vidste det først som 40-årig” En fortælling om livet med døvblindhed. 
Hanne Vestergaard Ottesen, FDDB-rådgiver

Synssansen
Præsentation af typiske øjensygdomme i relation til døvblindhed og konsekvenser heraf. Herunder den funktionelle betydning for bl.a. kommunikation og mobilitet.
Eva Oltmann, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning

Høresansen 
Hvad er hørelse og hvad bruger vi hørelsen til? For at kunne udnytte vores hørelse og skabe mening og sammenhæng, må vi vide, hvad vi hører. Det foregår med hjernen! Og, hvad betyder det, når vi ikke kan ”se hvad vi hører”? Sansernes samspil er vigtig for at kunne udnytte sin hørelse optimalt.
Bettina Kastrup Pedersen, pædagogisk konsulent, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Region Nordjylland

Oplæg til gruppecase og individuel præsentation af case for gruppen
Karina Højbjerre Seiler, døvblindekonsulent, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Region Nordjylland

Børneperspektivet 
Hvilken betydning har det for dine livsvilkår, at være vokset op med Usher syndrom (dobbelt sansetab)? Fokus på bl.a. tidlig indsats, mestringsstrategier, psykisk sårbarhed, erkendelsesarbejde, netværker har stor betydning.
Karina Højbjerre Seiler, døvblindekonsulent, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Region Nordjylland

Kommunikation og døvblindhed
En introduktion til hvordan kommunikationen på forskellige måder kan være udfordret ved døvblindhed samt introduktion til alternative kommunikationsformer fx haptiske signaler. Herunder praktiske øvelser.
Dina Østrup, tegnsprogstolk, CFD

Cochlear Implant (CI) 
Egne erfaringer med anvendelse af CI.
Hanne Vestergaard Ottesen, FDDB-rådgiver

Livsomstilling – et indre arbejde over tid 
At lære på ny og finde nye veje i forhold til de nye livsvilkår, som døvblindheden fører med sig, indebære et både anstrengende og ensomt arbejde. Det viser en skandinavisk undersøgelse, hvor 15 personer med erhvervet døvblindhed fortæller om deres erfaringer med livsomstillingsprocessen.
Anette Rud Jørgensen, faglig leder, CFD Rådgivning

Egne erfaringer med livsomstilling 
Britta Vestergård

Døvblindhed og mobilitet 
Når man lever med erhvervet døvblindhed er det ofte en stor udfordring er at færdes på egen hånd. Her gives en introduktion til, hvordan man kan ledsage mennesker med erhvervet døvblindhed. Suppleres med praktiske øvelser.
Eva Oltmann, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning

Hvad er kontaktpersonordningen
Kort introduktion til § 98 i Lov om social service.
Trine Skov Uldall, faglig koordinator, CFD Rådgivning

Aktiv deltagelse i samfundslivet som ældre med døvblindhed
At have en kontaktperson er en af de støttemuligheder, der har stor indflydelse på muligheden for at være aktiv deltagende i eget liv og at opleve meningsfuldhed i tilværelsen.
Bente Mejndor, bruger af kontaktpersonordning, FDDB

Psykologiske perspektiver på erhvervet døvblindhed og stress
Litte Due Frehr, psykolog, CFD

Børn og unge med Usher syndrom 
Erfaringer fra et pilotprojekt om psykisk sårbarhed hos børn og unge med Usher syndrom 
Karina Højbjerre Seiler og Bettina Kastrup Pedersen, døvblindekonsulenter, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Region Nordjylland

Den gode historie
Jackie Brian Lehmann, FDDB-informatør


Hvis du har spørgsmål til kurset eller programmet, kan du kontakte faglig koordinator Trine Skov Uldall på tul@cfd.dk

Tilmeld dig vores nyhedsmail - Klik her for at tilmelde dig

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --